REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Systemy przejść kablowych

Uszczelnij przepusty kablowe, stosując modułowe uszczelnienia ogniochronne, zapewniające wodoszczelność, dymoszczelność i gazoszczelność, przeznaczone do zastosowań w energetyce i przemyśle, w obiektach lądowych i przybrzeżnomorskich

Uszczelnij przepusty kablowe, stosując modułowe uszczelnienia ogniochronne, zapewniające wodoszczelność, dymoszczelność i gazoszczelność, przeznaczone do zastosowań w energetyce i przemyśle, w obiektach lądowych i przybrzeżnomorskich
Ramy przejściowe CFS-T SS Ramy przejściowe do montażu modułów ochrony przeciwpożarowych uszczelniających przepusty dla kabli/rur – mogą być spawane do przegród i poszyć
Ramy przejściowe CFS-T SSF Ramy przejściowe do montażu modułów ochrony przeciwpożarowej uszczelniających przepusty kablowe / przepusty dla rur, z kołnierzem do spawania lub przykręcania śrubami do przegród i poszyć
Ramy przejściowe CFS-T SB Ramy przejściowe do montażu modułów uszczelniających przepusty kablowe / przepusty dla rur w ścianach i stropach betonowych
Ramy przejściowe CFS-T SBO Ramy przejściowe do montażu modułów uszczelniających istniejące przepusty kablowe / przepusty dla rur w ścianach i stropach betonowych
System CFS-T STRF Ramy przejściowe do montażu uszczelnień kabli w przejściach przez ścianki szaf sterowniczych
Ramy przejściowe CFS-T SSR Ramy przejściowe do montażu modułów uszczelniających przepusty dla kabli/rur, z kołnierzem do spawania lub przykręcania śrubami do przegród i poszyć, gdy jest wymagana duża wytrzymałość na obciążenia
Moduły wypełniające CFS-T FB EX Moduły wypełniające do uszczelniania niewykorzystywanej przestrzeni wokół kabli / rur w ramkach przelotowych, w strefach zagrożenia wybuchem
Tuleje CFS-T SL Tuleje do mocowania zatyczek uszczelniających przepustów kablowych / przepustów dla rur – do stosowania z uszczelkami zatyczek CFS-T RR oraz CFS-T RRS
Tuleje CFS-T SLF Tuleje z kołnierzem do mocowania zatyczek uszczelniających przepustów dla rur / kabli – do stosowania z uszczelkami zatyczek CFS-T RR oraz CFS-T RRS
Moduł do kabli CFS-T Moduły do uszczelniania kabli/rur w ramie przejściowej, gdy jest wymagana wysoka wodoszczelność, gazoszczelność oraz odporność ogniowa
Moduły kablowe CFS-T EMC Moduły zapewniające kompatybilność elektromagnetyczną, do kabli/rur w ramie przejściowej, gdy jest wymagana wysoka wodoszczelność, gazoszczelność oraz odporność ogniowa
Moduł wypełniający CFS-T FB Moduły wypełniające do uszczelniania niewykorzystanej przestrzeni w ramie przejściowej, gdy jest wymagana wysoka wodoszczelność, gazoszczelność oraz odporność ogniowa
Moduły wypełniające CFS-T FB EMC Moduł wypełniający, zapewniający kompatybilność elektromagnetyczną, do uszczelniania niewykorzystanej przestrzeni w ramie przejściowej, gdy jest wymagana wysoka wodoszczelność, gazoszczelność oraz odporność ogniowa
Ramy przejściowe CFS-T SSR/R30 Ramy przejściowe o krawędziach zaokrąglonych pod kątem 30 stopni, do montażu modułów uszczelniających przepusty dla kabli/rur – mogą być spawane do przegród i poszyć, gdy jest wymagana duża wytrzymałość na obciążenia
Powrót do produktów ()
Porównaj
Produkty ()
Zaloguj się, aby kontynuować