Image alt text (optional)

NORMA EN1992-4 WYMAGA SZTYWNEJ PŁYTY PODSTAWY…

Sprawdź sztywność płyty podstawy teraz również za pomocą bezpłatnego PROFIS Engineering Standard!

CO MÓWI NORMA EN 1992-4 6.2.1 ODNOŚNIE SZTYWNOŚCI PŁYTY PODSTAWY?

Wraz z wprowadzeniem EN1992-4, projektowanie kotew i jego zasady nabrały nowego znaczenia. Ważną częścią tych zasad jest założenie, że płyta podstawy pozostaje sztywna przy liniowym rozkładzie obciążenia. Jest to uproszczona, teoretyczna koncepcja i często nie odpowiada rzeczywistości.

WZORY ZAWARTE W NORMIE EN1992-4 OPARTE SĄ NA ZAŁOŻENIU SZTYWNEJ PŁYTY PODSTAWY.

a) "Płyta podstawy jest wystarczająco sztywna, aby obowiązywał liniowy rozkład naprężeń (analogicznie do hipotezy Bernoulliego)". (EN1992-4 6.2.1 a)

JEŚLI NIE MOŻNA ZAPEWNIĆ SZTYWNOŚCI PŁYTY PODSTAWY, NALEŻY PROJEKTOWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM RZECZYWISTYCH OBCIĄŻEŃ DZIAŁAJĄCYCH NA KOTWĘ.

(e)"[...]Jeżeli ten wymóg dotyczący odkształcenia nie jest spełniony, należy odpowiednio uwzględnić odkształcenie sprężyste części mocującej w celu określenia wartości obliczeniowej obciążeń rozciągających działających na każdy łącznik." (EN1992-4 6.2.1 e)

Aktywuj swój bezpłatny dostęp do PROFIS Engineering Standard już teraz 

DLACZEGO SPRAWDZENIE SZTYWNOŚCI PŁYTY PODSTAWY JEST W OGÓLE WAŻNE?

Efekty dźwigni przy krawędziach

Odkształcenie płyty powoduje powstanie dodatkowych obciążeń ściskających, zwykle w pobliżu krawędzi płyty, które muszą być zrównoważone przez kotwy.

Redystrybucja obciążeń w grupie kotew

Ze względu na odkształcenia płyty, kotwy znajdujące się bliżej profilu są bardziej obciążone niż te znajdujące się dalej od profilu.

Redukcja wewnętrznego ramienia dźwigni

Odkształcenie płyty prowadzi do zmniejszenia wewnętrznego ramienia dźwigni. Jeśli moment pozostaje stały, prowadzi to do większych obciążeń kotew.

Przemieszczenie spowodowane elastycznymi płytami kotwiącymi

Niesztywne płyty podstawy mają tendencję do większych odkształceń. W belce wspornikowej niesztywna płyta podstawy kotwy może powodować przemieszczenia podczas obrotu płyty. Jako inżynier, powinieneś wziąć to pod uwagę podczas oceny SGU, szczególnie w przypadku zastosowań wspornikowych i wolnostojących.

PRZEANALIZUJ SZTYWNOŚĆ PŁYTY PODSTAWY ZA POMOCĄ BEZPŁATNEJ WERSJI STANDARD

W literaturze i normach projektowych można znaleźć pewne wskazówki dotyczące właściwej walidacji sztywności płyty podstawy. Brakuje jednak praktycznych zasad projektowania. Dzięki PROFIS Engineering Standard można teraz ocenić płytę podstawy i jej sztywność, a następnie dobrać właściwe obciążenia kotwy lub przystąpić do optymalizacji rozwiązania.

W wersji Premium otrzymujesz dodatkowo weryfikacje dla całego punktu mocowania.

Ładowanie

DOBRZE WIEDZIEĆ (SZTYWNOŚĆ PRZY ZGINANIU)

Pobierz teraz

ARTYKUŁ STAHLBAU (ENG)

Pobierz artykuł teraz