Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

Aktualizacje oprogramowania Hilti CFS-DM

CFS-DM Aktualizacja

Aktualizacja 3.7

Opublikowano: Listopad 2018

Wersja: Aktualizacja 3.7 – aplikacja webowa i mobilna

Wersja 3.7 zawiera następujące nowe funkcjonalności i ulepszenia:

 • Uproszczona nawigacja po rewizji ekranów szczegółów obiektu.
 • W ekranie pobierania obok nazwy projektu znajduje się teraz nazwa budynku.
 • Wsparcie atrybutów dla użytkowników z licencjami Premium i Professional.
 • Usunięcie błędów i poprawa wydajności.

 

 

 

Aktualizacja 3.6

Opublikowano: Sierpień 2018

Wersja: Aktualizacja 3.6 – aplikacja webowa i mobilna

Wersja 3.6 wprowadza następujące funkcje i udoskonalenia:

 • Nowe aktualizacje DSGVO dla wytycznych w zakresie ochrony danych i wymogów DSP.
 • Liczbę atrybutów zdefiniowanych przez użytkownika, dozwolonych dla podprojektu.

 

 

 

Aktualizacja 3.5

Opublikowano:  Maj 2018

Wersja:  Aktualizacja 3.5.2 – aplikacja webowa i dla urządzeń mobilnych

Wersja 3.5.2 zawiera następujące nowe cechy i rozszerzenia:

 • aktualizacja polityki prywatności w celu zapewnienia zgodności z RODO (dla krajów UE).

 • rozszerzone komunikaty ostrzegawcze dotyczące potencjalnych konfliktów synchronizacji.

 • możliwość usuwania projektów z urządzeń mobilnych przez użytkowników urządzeń mobilnych bez wymuszonego kasowania zawartości pamięci cache.

 • usunięcie różnych błędów i wprowadzenie usprawnień poprawiających działanie aplikacji.

 •  

Aktualizacja 3.4

Opublikowano:  Sierpień 2017

Wersja:  Aktualizacja 3.4 – platforma internetowa, aplikacja mobilna

Wersja 3.4 zawiera następujące nowe funkcjonalności i ulepszenia:

 • Możliwość ręcznego etykietowania i ponownego etykietowania przepustów i innych pozycji przez użytkowników biurowych i użytkowników wersji mobilnej do numeru wybranej przez nich pozycji.

 • Możliwość dodawania do projektu dokumentów w formacie PDF innych niż dokumenty techniczne, jak również wstawiania ich do raportów wygenerowanych w formacie PDF, co umożliwi menadżerom projektów przesyłanie dokumentów firmowych, takich jak faktury lub dopuszczenia, w celu ich uwzględnienia w standardowym raporcie dotyczącym projektu.

 • Dodanie nowego typu pola przeznaczonego dla atrybutów projektu: data. Pole to umożliwia użytkownikom wprowadzanie atrybutu data przy użyciu zoptymalizowanego kalendarza wyświetlającego się po kliknięciu w pole służące do wpisywania dat, dzięki czemu instalatorzy i menadżerowie projektów mogą rejestrować daty kontroli, przeprowadzenia prac konserwacyjnych i montażu przy ograniczonym ryzyku popełnienia błędu.

 • Dodanie nowego typu pola przeznaczonego dla atrybutów projektu: tekst liczbowy. Pole to przypomina pole do wprowadzania dowolnego tekstu, umożliwiając jednak wprowadzanie tylko danych liczbowych (maks. 3650), co pozwala instalatorom, inspektorom i menadżerom projektów zapisywać oddzielne okresy numeryczne (np. dni, tygodnie, miesiące lub lata) przy ograniczonych ryzyku popełnienia błędu.

 • Dodanie nowego typu pola przeznaczonego dla atrybutów projektu: pole tekstowe. Pole to służy do wpisywania przez użytkowników tekstu alfanumerycznego w dowolnym formacie, składającego się z maks. 800 znaków, umożliwiając umieszczanie obszernych komentarzy i adnotacji, które można z łatwością odczytać w aplikacji i w raportach.

 • Możliwość konfigurowania pól atrybutów przez menadżerów projektów biurowych, w sposób pozwalający na ich edycję jedynie przez użytkowników biurowych (w platformie internetowej i aplikacji mobilnej). Pola mogą być obecnie oznaczane jako pola, które mogą być edytowane jedynie przez użytkowników biurowych.

 • Możliwość konfigurowania pól atrybutów przez menadżerów projektów biurowych, w sposób pozwalający na ich edycję w widoku czytelnika w aplikacji CFS-DM. Osoby trzecie, np. inspektorzy, którzy przeglądają szczegółowe informacje dotyczące pozycji poza aplikacją mobilną CFS-DM skanując kod QR danej pozycji, mogą obecnie edytować określone dane dotyczące danej pozycji, np. dodawać status kontroli lub komentarze.

 • Wiele aktualizacji dotyczących interfejsu użytkownika i standardu obsługi użytkownika, m.in. ekspozycji skonsolidowanej liczby pozycji w widoku hierarchicznym podprojektu.

 • Wiele poprawek błędów i poprawa wydajności.

 •  

Aktualizacja 3.3

Opublikowano: Kwiecień 2017

Wersja: Aktualizacja 3.3 - platforma internetowa, aplikacja mobilna

Wersja 3.3 zawiera nowe funkcje i ulepszenia:

 • Powiadomienia o szczegółach aktualizacji i nowych funkcji dostępne w aplikacji.
 • Prezentuje pełną ścieżkę audytu dla użytkowników biurowych przeglądających jej historię oraz daje możliwość filtrowania każdej strony audytu, dzięki czemu użytkownicy mogą eksplorować określone zapisy z audytu według użytkownika, aktywności, daty, projektu lub numeru pozycji.
 • Zawiera nowy, mobilny dziennik śledzenia audytu, dostępny z poziomu menu ustawień aplikacji CFS-DM zarówno na iOS, jak i na Android, który umożliwia użytkownikowi aplikacji mobilnej eksportowanie mobilnego dziennika audytu z jego urządzenia, nawet wówczas, gdy nie jest możliwa synchronizacja.
 • Daje możliwość kolejkowania importu projektów, dzięki czemu użytkownicy back-office mogą kontynuować pracę i nawigację w aplikacji CFS-DM, gdy przesyłane są duże projekty.
 • Wysyła nowe, opcjonalne powiadomienie poprzez e-mail, zarówno o zaimportowaniu, jak i wyeksportowaniu projektu, po zakończeniu tych procesów.
 • Wysyła nowe, opcjonalne powiadomienie poprzez e-mail o wygenerowaniu raportu, które z kolei informuje użytkownika o ukończeniu generowania dużego raportu, dostępnego do pobrania.
 • Przesyła przez system informacje o szacowanym czasie generowania raportu, z określeniem szacunkowej liczby stron, w celu poinformowania użytkownika o czasie realizacji procesu.
 • Daje możliwość dzielenia bardzo dużych raportów w formacie PDF (zawierających ponad 500 pozycji), na kilka mniejszych plików PDF, które są następnie przesyłane w formie pakietu do pobrania jako folder ZIP, zamiast jednego, bardzo dużego pliku PDF.
 • Generuje raport odnoszący się do planu 2D dla całego projektu wraz z wybranymi podprojektami, z możliwością określenia oddzielnych kryteriów filtrowania dla każdego podprojektu czy kategorii w ramach projektu.
 • Daje możliwość wyłączenia „pustych” atrybutów z raportów generowanych w formacie PDF i pozostawia do decyzji użytkownika, czy pola atrybutów, które nie zawierają żadnych danych, będą widoczne w pliku PDF czy też nie.
 • Daje możliwość wyłączenia wybranych atrybutów z raportów generowanych w formacie PDF i Excel, umożliwia użytkownikowi precyzyjne określenie, które pola atrybutów mają być uwzględnione w raporcie. Pozwala to użytkownikowi wyłączyć atrybuty dodane na potrzeby wewnętrzne, które nie są przeznaczone do uwzględnienia w raporcie końcowym.

Aktualizacja 3.2

Opublikowano: Styczeń 2017

Wersja: Aktualizacja 3.2 - platforma internetowa, aplikacja mobilna

Wersja 3.2 wprowadza następujące funkcje i udoskonalenia:

 • Aktualizacje w zakresie skalowalności i synchronizacji, które zwiększą szybkość i synchronizację aplikacji mobilnej oraz funkcje do wyszukiwania w aplikacji internetowej, co daje możliwość importowania podprojektów do istniejących projektów w aplikacji internetowej
 • Importowanie i eksportowania całych projektów (łącznie ze wszystkimi podprojektami)
 • Generowanie raportów dla całych projektów z wybranymi podprojektami, z możliwością ustawienia osobnych kryteriów filtrowania dla każdego podprojektu czy kategorii w ramach projektu
 • Wyświetlanie informacji o aktualnie zalogowanych użytkownikach mobilnych w menu ustawień aplikacji mobilnej
 • Selektywne pobieranie przypisanych projektów w aplikacji mobilnej, aby skrócić czas synchronizacji.

Aktualizacja 3.1

Opublikowano: Listopad 2016

Wersja: Aktualizacja 3.1 - platforma internetowa, aplikacja mobilna

Wersja 3.1 wprowadza następujące funkcje i udoskonalenia:

 • Eksportowania samych obrazów w ramach funkcji eksportu projektu w aplikacji internetowej
 • Dostosowania stref czasowych dla firmy
 • Dostęp do wersji statycznej, do opcji menu w aplikacji mobilnej
 • Funkcja dotykowa regulacji ostrości w aplikacji mobilnej, aby wyostrzyć obrazy przed ich zapisaniem
 • Udoskonalone zabezpieczenia - wprowadza konieczność podania hasła w trakcie wykonywania jego resetu.

 

Aktualizacja 3.0

Opublikowano: Wrzesień 2016

Wersja: Aktualizacja 3.0 - platforma internetowa, aplikacja mobilna

Wersja 3.0 wprowadza następujące funkcje i udoskonalenia: 

 • Dokumentowanie złączy
 • Dokumentowanie spersonalizowanych kategorii ochrony przeciwpożarowej i przeciwpożarowych środków zaradczych (wykraczających poza przepusty i złącza) dla Klientów ze specjalną licencją
 • Tworzenie struktury podprojektów w ramach każdego projektu tak, aby odpowiadały one wybranym kategoriom dokumentów  
 • Importowanie i eksportowanie podprojektów jako odrębnych jednostek w ramach aplikacji internetowej
 • Generowanie raportów dla poszczególnch kategorii podprojektów.

Aktualizacja 2.2.11

Opublikowano: Lipiec 2016

Wersja: Aktualizacja 2.2.11 - platforma internetowa, aplikacja mobilna

Wersja 2.2.11 wprowadza następujące funkcje i udoskonalenia:

 • Przesyłanie plików rejestru do Działu Obsługi Klienta na urządzeniach z Androidem
 • Rozdzielanie pól informacyjnych dla podwykonawcy i Klienta
 • Obsługa plików o większych rozmiarach w Rzutach 2D 
 • Zmiany rozmiaru okienek opisów w Rzutach 2D w aplikacji mobilnej
 • Wprowadza wersję języka szwedzkiego i duńskiego.

 

Aktualizacja 2.2

Opublikowano: Listopad 2015

Wersja: Aktualizacja 2.2 - platforma internetowa, aplikacja mobilna

Wersja 2.2 wprowadza następujące funkcje i udoskonalenia:

 • Edytowanie pozycji rynkowej w Rzutach 2D w aplikacji internetowej
 • Zastąpienie pliku Rzutów 2D bez utraty aktualnie wprowadzonych opisów 
 • Wyświetlanie nowych, dostępych dokumentów aprobat podczas edycji projektu w aplikacji internetowej
 • Ograniczanie dostępu do aplikacji internetowej dla użytkowników mobilnych
 • Dostosowanie nagłówków penetracyjnych w generowanych raportach PDF 
 • Dostosowania formatu daty dla firmy
 • Aplikacja internetowa zawiera przyciski statyczne dla łatwiejszego korzystania
 • Poprawia użytkowanie dzięki różnym udoskonaleniom UI.

 

 

 

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami