Płyty i masy ogniochronne

Ogólne przepisy i wymagania

Rozróżnia się dwa zastosowania:

 • Mocowanie płyt ogniochronnych 
 • Mocowanie siatki zbrojeniowej pod zaprawy ogniochronne 
 • Płyty ogniochronne wymagają nie tylko specjalnie sprawdzonych elementów mocujących, ale również próby systemowej (przebadana płyta ogniochronna z zakotwieniem jako system). Często wymagana jest również możliwość demontażu płyt aby można było sprawdzić podłoże. 
 • Przy mocowaniu zapraw ogniochronnych, warstwa zbrojenia musi być montowana za pomocą specjalnych elementów mocujących w stałych odstępach. Najczęstszym wymaganiem jest szybkość i bezpieczeństwo wykonanych zamocowań, potwierdzone dokumentacją i badaniami na budowie.

Wymagania dotyczące kotew do płyt ogniochronnych

Element mocujący powinien być dobrany w zależności od korozyjności środowiska, jak również od okresu użytkowania. Wynikają z tego następujące wymagania:

 • Dokumentacja (ETA/KOT) 
 • Odporność ogniowa zgodnie z charakterystyczną dla danego projektu krzywą obciążeń ogniowych 
 • Obciążenia zmęczeniowe 
 • Obciążenia sejsmiczne 
 • Szybkość montażu (duże ilości zamocowań do wykonania)
 • Demontaż płyty ogniochronnej bez jej zniszczenia (inspekcje, prace remontowe bez dodatkowych kosztów) 
 • Specjalne wymagania dotyczące montażu (bezpyłowo, bezprochowo) 
 • W zależności od wytycznych krajowych wymagany jest A4 lub HCR, przy mocowaniu pod zaprawę ogniochronną ocynk ogniowy/galwaniczny lub A4

Projektowanie / Regulacje normatywne

 • Projektowanie z uwzględnieniem obciążeń statycznych i quasi-statycznych zgodnie z EN 1992-4 i Raportem technicznym EOTA 055 
 • Projektowanie dla obciążenia ogniowego zgodnie z EN 1992-4 (załącznik D) i Raportem technicznym EOTA 020 
 • Kwalifikacja według EAD 330747-00-0601 
 • Dowód odporności ogniowej w formie badania systemowego (płyta ogniochronna/zaprawa ogniochronna w połączeniu z elementami mocującymi) zgodnie z odpowiednią dla danego projektu krzywą obciążenia ogniowego - Badanie systemowe zgodnie z odpowiednią krzywą obciążenia ogniowego ISO 834, HCM, RWS, ZTV-ING

Wymagania dotyczące zakotwień zbrojenia systemów zapraw ogniochronnych

 • Zazwyczaj nie wymaga się systemu z aprobatą 
 • Należy zapewnić określoną odległość pomiędzy warstwą zbrojenia a ścianą tunelu.

Optymalny element kotwiący dla rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Please enter Alternative Text here (optional)

HFB-R

 • ETA-17/0168 
 • Badania systemowe z płytami ogniochronnymi znanych producentów i różne krzywe obciążenia ogniowego są dostępne 
 • Dane techniczne dotyczące obciążeń zmęczeniowych 
 • Dane dotyczące obciążeń sejsmicznych C1 
 • Głębokość zakotwienia 25-35 mm (ETA) i 20 mm (dane techniczne), dla płyt ogniochronnych o grubości 5-75 mm 
 • Prostota i pewność zamocowania 
 • Specjalna konstrukcja łba umożliwia szybki demontaż kotwy bez uszkodzenia płyty ogniochronnej 
 • Montaż bezpyłowy 
 • Dostępny materiał A4 lub HCR 


Do produktu HFB-R

 

HFB-A-R /-HCR

 • ETA-17/0168 
 • Badania systemowe z płytami ogniochronnymi znanych producentów i różne krzywe obciążenia ogniowego są dostępne 
 • Dane techniczne dotyczące obciążeń zmęczeniowych 
 • Dane dotyczące obciążeń sejsmicznych C1 
 • Głębokość zakotwienia 25-35 mm (ETA) i 20 mm (dane techniczne), dla płyt ogniochronnych o grubości 5-75 mm 
 • Prostota i pewność zamocowania 
 • Specjalna konstrukcja łba umożliwia szybki demontaż kotwy bez uszkodzenia płyty ogniochronnej 
 • Montaż bezpyłowy 
 • Materiał A4 lub HCR 

Produkt na zamówienie

 

 

HFB-CM 20

 • Stosować z HFB zgodnie z ETA-17/0168 
 • Szybki i elastyczny montaż 
 • Odległość warstwy zbrojeniowej od podłoża 20 mm 

Produkt na zamówienie

HUS-HR

 • ETA-08/0307 
 • Oprogramowanie projektowe Profis Engineering wraz z raportem obliczeniowym 
 • Krzywe obciążeń ogniowych: ISO 834 i ZTV-ING 
 • Obciążenia sejsmiczne dla kategorii C1 nie testowane na obciążenia udarowe 
 • Szybkie osadzanie za pomocą zakrętarki udarowej Hilti 
 • Możliwość demontażu elementu kotwiącego 
 • Odpowiednie do otworów wierconych udarowo i techniką diamentową (np. za pomocą wiertnicy diamentowej DD-30W i DD EC-1) 
 • Materiał A4 dostępny 

Do produktu

Dowiedz się więcej

Wiercenie

TE 6-A22

Akumulatorowa młotowiertarka (22 V) z rękojeścią w kształcie litery D 

Dowiedz się więcej

TE DRS-6-A

Wbudowany system odkurzania do wygodnego zbierania pyłu

Dowiedz się więcej

TE-CX (SDS PLUS)

Dowiedz się więcej

Osadzanie kotew

TE-C-HFB-ST

Narzędzie do osadzania – Kotwa do użycia z młotowiertarką 

Produkt na zamówienie

D-HFB-ST

Narzędzie do osadzania do stosowania z narzędziem pneumatycznym 

Produkt na zamówienie

P-HFB-ST

Narzędzie do osadzania – Kotwa do użycia z młotowiertarką 

Produkt na zamówienie

Demontaż kotwy HFB-R

SIW 6-22 ½

 Zakrętarka z udarem stycznym 22 V 

Dowiedz się więcej

SI-HFB-RS

Narzędzie do demontaży kotwy HFB

Produkt na zamówienie

Demontaż płyty ogniochronnej w celu kontroli

SIW 6-22 ½

Zakrętarka z udarem stycznym  22 V

Dowiedz się więcej

SI-S 1/2"-10 L

Zakrętarka z udarem stycznym  - Nasadki  

Dowiedz się więcej