zrównoważony rozwój

Środowisko. Ludzie. Społeczeństwo.

W Hilti chcemy przyczyniać się do tworzenia bardziej zrównoważonego świata poprzez prowadzenie działalności w sposób mniej obciążający środowisko, poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie oraz wkład w rozwiązywanie problemów społecznych na świecie. Nasz długofalowy sukces może zapewnić jedynie strategia biznesowa, w której równą wagę przywiązujemy do aspektów związanych ze środowiskiem, ludźmi i społeczeństwem. Od prawie dwóch dekad przyświeca nam zasada budowania lepszej przyszłości. Biorąc pod uwagę zagrożenia, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne i związane z nimi wyzwania społeczne, musimy zwiększyć nasze starania. We współpracy z Fundacją Hilti przenosimy nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju na kolejny poziom.

Zapoznaj się z naszym raportem o zrównoważonym rozwoju w wersji Angielskiej

FILARY NASZEJ STRATEGII

ŚRODOWISKO

Bierzemy odpowiedzialność za wpływ naszej firmy na środowisko naturalne

Nasze cele w zakresie redukcji wpływu codziennej działalności biznesowej są ambitne. Do 2023 roku chcemy stać się neutralni pod względem emisji CO2 i zostać liderem naszej branży w dziedzinie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ludzie

Dbamy o ludzi: Klientów, Członków Zespołu oraz Partnerów Biznesowych

Naszym celem jest dalsze oferowanie produktów, usług i oprogramowania, które koncentrują się na zdrowiu i bezpieczeństwie użytkowników oraz bezpieczeństwie budynków. Podejmujemy również wiele ważnych kroków, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie naszym pracownikom.

Społeczeństwo

Chcemy przyczynić się do budowania lepszego Społeczeństwa i wyższych standardów etycznych

Naszym celem jest pozytywne oddziaływanie na społeczeństwo przy jednoczesnym przestrzeganiu przez nas samych i przez branżę najwyższych standardów etyki biznesowej. W związku z tym współpracujemy ramię w ramię z silnym partnerem, Fundacją Hilti.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ONZ A NASZE DZIAŁANIA

Please enter alternative text here (optional)

Dzięki naszym trzem filarom zrównoważonego rozwoju, czyli strategicznym obszarom działania, pracujemy nad osiągnięciem następujących Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.