BIM Experience Center

Hilti otwiera Experience Center BIM w Rotterdamie

Rotterdam, 27 czerwca 2019 – Hilti otwiera Experience Center BIM w Rotterdamie, w którym cyfrowa ewolucja projektów budowlanych realizowana jest poprzez połączenie zastosowań, usług i elementów cyfrowych. 

Wirtualne odwzorowanie dużych projektów budowlanych i tym samym uczynienie ich bardziej przejrzystymi i efektywnymi dla wszystkich zaangażowanych stron: modelowanie informacji o budynku (BIM) – metoda projektowania oparta na modelu – zapewnia ogromne korzyści nie tylko w zakresie projektowania, ale także w fazie budowy i eksploatacji budynku. W ten sposób za pomocą BIM można symulować warianty projektowania i wykonania już na wczesnych etapach projektu i zidentyfikować wszelkie problemy. Budowanie staje się bardziej wydajne, prostsze i przejrzyste.  

Podróż do świata cyfrowego

Dzięki nowemu BIM Experience Center Hilti w Rotterdamie, firma Hilti stawia czoła rosnącym wyzwaniom cyfryzacji w budownictwie i łączy wiedzę swoich ekspertów w Holandii. Celem projektu jest wykorzystanie doświadczenia zdobytego podczas bezpośredniego kontaktu z klientem do ustanowienia standardowych ról, procesów i technologii na całym świecie, aby umożliwić ciągły transfer wiedzy między ekspertami, a tym samym dać możliwość wykorzystania BIM szerokiej grupie klientów.

Odwiedzający Hilti BIM Experience Center mogą zobaczyć, w jaki sposób realizowane są projekty budowlane z BIM oraz w jaki sposób Hilti towarzyszy klientom w tej podróży. Usługi BIM firmy Hilti prezentowane są w namacalny i zorientowany na klienta sposób, w całym łańcuchu wartości. Na różnych stanowiskach prezentowane jest pełne spektrum najróżniejszych przypadków zastosowania, które zostały uwzględnione w BIM – od optymalizacji projektu, przez prefabrykację i logistykę, aż po walidację i dokumentację. Powiązanie elementów cyfrowych z rzeczywistymi instalacjami pozwala uprościć podejście do złożonego tematu.

„Obecnie w branży budowlanej zachodzą poważne zmiany. W ciągu następnych dziesięciu lat przejdzie ona większą transformację niż w ciągu ostatnich 100 lat. Modelowanie informacji o budynku zajmie ważne miejsce w branży, ponadto zmiana ta obejmie także przyszłą współpracę wszystkich osób zaangażowanych w budowę” – mówi Stefan Nöken, członek kierownictwa koncernu Hilti podczas otwarcia Hilti BIM Experience Center w Rotterdamie. „Bardzo cieszymy się, że możemy dziś świętować otwarcie w tak licznym gronie klientów, oraz że możemy teraz rozpocząć partnerskie wdrażanie konkretnych możliwości oferowanych przez BIM“.

 

Hilti BIM Experience Center
Hilti BIM Experience Center

Kontakt dla mediów