Hilti i DB Schenker wpółpraca

Grupa HILTI wprowadza program zrównoważonego rozwoju na wyższy poziom
Shaan, 20 kwietnia 2021 r. – Grupa Hilti zwiększa swoje wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i formułuje globalną strategię opartą na trzech filarach: środowisku, ludziach i społeczeństwie. Nowy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju firmy zapewnia transparentność w zakresie celów i dotychczasowych postępów.

 

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz w celu realizacji konsekwentnych działań na rzecz społeczeństwa, Grupa Hilti wzmocniła cele ustalone początkowo w ramach strategii zrównoważonego rozwoju i uruchomiła szereg globalnych i lokalnych inicjatyw. Program oparty jest na holistycznym rozumieniu zrównoważonego rozwoju, które obejmuje strategiczne obszary działania, czyli: „środowisko", „ludzi" i „społeczeństwo". Pod względem organizacyjnym strategia jest decyzją Zarządu Grupy Hilti. Zespół ds. zrównoważonego rozwoju, który podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu, zarządza globalnymi inicjatywami i przedstawia postępy oraz możliwości dalszych optymalizacji w rocznym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju. 

„Jesteśmy przekonani, że długoterminowy sukces można zapewnić tylko poprzez decyzje biznesowe, które na równi z czynnikami ekonomicznymi biorą pod uwagę również aspekty związane ze środowiskiem, ludźmi i społeczeństwem", powiedział Christoph Loos, CEO Grupy Hilti. „Mamy świadomość, że jest to podróż z kilkoma stacjami, które są jeszcze przed nami. Wyznaczyliśmy sobie jednak ambitne cele, zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad inicjatywy ONZ Global Compact i zrobimy wszystko, żeby to osiągnąć. Jednocześnie chcemy również wspierać naszych klientów z branży budowlanej w dążeniu do bardziej zrównoważonego rozwoju".

Neutralność pod względem emisji CO2 planowana na 2023 r. – działanie w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

W obszarze działań "Środowisko" firma zmienia termin realizacji swojego celu neutralności pod względem emisji CO2 we własnym łańcuchu wartości na rok 2023 (pierwotnie termin był wyznaczony na rok 2030). Przejście na dostawy energii we wszystkich zakładach Hilti na całym świecie na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych zostało zakończone już pod koniec 2020 roku. Pozwoli to na redukcję CO2 o ponad 20 procent, czyli 40 000 ton metrycznych rocznie. Rozpoczęto sukcesywną zmianę globalnej floty samochodowej, liczącej około 14 000 pojazdów, na bardziej przyjazne dla środowiska systemy napędowe, co powinno w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 . 

Zasada gospodarki o obiegu zamkniętym − oddzielenie zużycia zasobów od wzrostu gospodarczego − jest drugim centralnym filarem celów ekologicznych Grupy zajmującej się technologią budowlaną. Aby określić status quo, Hilti jako pierwsza firma na świecie stosuje nowo opracowaną metodę, która pozwala zmierzyć rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym na różnych poziomach. Do planowanych kroków optymalizacyjnych należy między innymi dalszy rozwój modelu biznesowego zarządzania flotą elektronarzędzi, który działa według zasady „produkt jako usługa". Skupimy się również na zwiększeniu udziału materiałów pochodzących z recyklingu w produktach i opakowaniach firmy Hilti.

Wysoki priorytet bezpieczeństwa i higieny pracy w branży budowlanej

Koncentrując się na "ludziach", Grupa Hilti zajmuje się, między innymi, kwestią zdrowia i bezpieczeństwa pracowników budowlanych. Celem jest ograniczenie długotrwałych skutków zdrowotnych spowodowanych dużym wysiłkiem fizycznym. Dwa rozwiązania wprowadzone przez Hilti w 2020 roku − Jaibot, pierwszy robot budowlany wykorzystujący BIM oraz pierwszy egzoszkielet EXO-O1− są przykładami nowej linii produktów z zakresu systemów wspomagania człowieka. Produkty te koncentrują się na wspieraniu i odciążaniu pracowników i rzemieślników podczas szczególnie wymagających prac fizycznych. 

Fundacja Hilti i Grupa Hilti zwiększają zaangażowanie społeczne

Aby wnieść bardziej znaczący wkład w rozwiązywanie problemów społecznych na świecie, Grupa Hilti i Fundacja Hilti będą w przyszłości jeszcze ściślej łączyć swoje działania. Projekty społeczne prowadzone przez Fundację, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się, będą uzupełniane przez inicjatywy członków zespołów Hilti w ich własnych krajach. W tym celu stworzono globalny program wolontariatu „Engaged Beyond Business", który umożliwia pracownikom Hilti inwestowanie czasu i pieniędzy w lokalne projekty społeczne. 

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem Zrównoważonego Rozwoju Grupy Hilti

Kontakt dla mediów