GRUPA KAPITAŁOWA HILTI TRZYMA OBRANY KURS

Schaan (FL), 13 marca 2020 r. – Sprzedaż grupy kapitałowej Hilti wzrosła w 2019 r. o 4,3%, osiągając poziom 5,9 mld CHF, pomimo trudnego otoczenia gospodarczego i niekorzystnej sytuacji na rynku walutowym. Wzrost w walutach lokalnych wyniósł 6,3%. Wynik operacyjny uległ zwiększeniu o 7,4% do 783 mln CHF, pomimo znacznych inwestycji.

„Pomimo zauważalnego spowolnienia gospodarczego i negatywnych wpływów na rynku walutowym osiągnęliśmy znaczny wzrost, dużo wyższy niż na światowym rynku budowlanym. Nasza rentowność utrzymuje się na wysokim poziomie, pomimo znacznych inwestycji realizowanych w ramach naszej strategii korporacyjnej i w celu wzmocnienia stabilności Grupy w przyszłości” – powiedział prezes Hilti Christoph Loos, komentując wyniki za 2019 r.

 

Sprzedaż w Ameryce Północnej i Europie wzrosła w walutach lokalnych odpowiednio o 7,3 i 6,9%. Szczególnie satysfakcjonujące były dla nas ponadprzeciętne stopy wzrostu w Europie Środkowej i Zachodniej. Podobnie jak w poprzednim roku, Ameryka Łacińska odnotowała wzrost o 8,5%, głównie dzięki dalszemu ożywieniu na rynku brazylijskim. Sytuacja w regionie Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki była zróżnicowana (+3,7%). Na Bliskim Wschodzie negatywny wpływ na sprzedaż miały panujące tam napięcia polityczne, natomiast w Europie Wschodniej odnotowano dwucyfrowy wzrost. W regionie Azji i Pacyfiku wzrost wyhamował do 4,3%, a zatem był poniżej oczekiwań.

 

Wydatki na badania i rozwój wyniosły 367 mln CHF i były o 3,2% wyższe niż w poprzednim roku. Dzięki temu w 2019 r. mogliśmy wprowadzić na rynek wiele innowacji (70). Na koniec roku grupa zatrudniała 30 006 pracowników, tj. około 1000 pracowników więcej niż na koniec 2018 r. (+3,5%).

 

Wynik operacyjny wzrósł o 7,4%, do 783 mln CHF, podczas gdy zysk netto wzrósł o 8,2%, osiągając wartość 591 mln CHF, co sprawiło, że wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) wzrósł do 13,3%. Wskaźnik rentowności kapitału stałego (ROCE) na poziomie 19,8% był o 0,8 p.p. niższy niż w poprzednim roku ze względu na zmianę praktyk księgowych (MSSF 16 – zobowiązania z tytułu leasingu przypisane do kapitału operacyjnego).

 

W 2020 r. grupa kapitałowa Hilti spodziewa się, że otoczenie rynkowe będzie nadal trudne ze względu na utrzymującą się niepewność polityczną i konflikty handlowe, a także możliwe globalne skutki epidemii koronawirusa. Niemniej jednak spółka realizuje przyjęte cele strategiczne i wykorzysta swoją mocną sytuację finansową, aby przeprowadzić kolejne znaczące inwestycje w innowacyjne rozwiązania i cyfryzację procesów korporacyjnych. Oczekuje się, że wzrost sprzedaży w ciągu całego roku wyniesie ok. 5-6%, a rentowność utrzyma się na tym samym poziomie, co w 2019 r.

Wzrost sprzedaży w 2019 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

 

 

2019, w mln CHF

2018, w mln CHF

Zmiana w CHF (%)

Zmiana w walutach lokalnych (%)

Europa

2 900

2 809

3,2

6,9

Ameryka Północna

1 445

1 331

8,6

7,3

Ameryka Łacińska

132

129

2,3

8,5

Azja/Pacyfik

765

741

3,2

4,3

Europa Wschodnia/Bliski Wschód/Afryka

658

649

1,4

3,7

Grupa kapitałowa Hilti

5 900

5 659

4,3

6,3

Najważniejsze dane finansowe

 

w mln CHF

2019

2018

Zmiana (%)

Sprzedaż netto

5 900

5 659

4,3

Zysk operacyjny

783

728

7,4

Dochód netto

591

546

8,2

Wolne przepływy pieniężne*

303

245

19,1

Rentowność sprzedaży (%)

13,3

12,9

0,4

Zwrot z zainwestowanego kapitału (%)

19,8

20,6

-0,8

Wydatki na badania i rozwój

367

355

3,2

Liczba pracowników

(stan na 31 grudnia)

30 006

29 004

3,5

 

*Przed nabyciem i sprzedażą spółek zależnych, z uwzględnieniem opłat leasingowych

Grupa kapitałowa Hilti jest dostawcą wiodących pod względem technologicznym produktów, systemów, oprogramowania i usług dla podmiotów działających w branży budowlanej i energetycznej. Firma, wraz z jej 30 tysiącami pracowników w ponad 120 krajach, kładzie nacisk na bezpośrednie relacje z klientami, jakość i innowacyjność. Wartość rocznej sprzedaży Hilti w 2019 r. wyniosła 5,9 mld CHF. Siedziba grupy znajduje się w Schaan (Liechtenstein) od momentu jej założenia w 1941 r. Hilti jest prywatną własnością funduszu powierniczego Martin Hilti Family Trust, co zapewnia kontynuację jej działalności w perspektywie długookresowej. Strategia grupy kapitałowej Hilti opiera się na kulturze zorientowanej na wydajność i dbanie o pracowników i klientów. Naszym celem jest również rozwijanie entuzjazmu klientów i budowanie lepszej przyszłości.

Kontakt dla mediów