Informacja prasowa - Wolumen sprzedaży Hilti

Wolumen sprzedaży Hilti nadal rośnie

Schaan (FL), 24 stycznia 2020 r. – W roku obrotowym 2019 sprzedaż grupy kapitałowej Hilti wzrosła o 4,3% do 5,9 miliarda CHF. Wzrost w walutach lokalnych w porównaniu z ubiegłym rokiem wyniósł 6,3%.

 „2019 był dla nas kolejnym udanym rokiem, co zawdzięczamy wyłącznie rozwojowi organicznemu. Otoczenie gospodarcze stało się bardziej zmienne, a wzrost sektora budowlanego na poziomie globalnym wyraźnie osłabł. Ponadto notowano znaczne spadki wartości walut w odniesieniu do franka szwajcarskiego. Biorąc pod uwagę powyższe tendencje wyrażamy zadowolenie z poziomu rozwoju naszej działalności i cieszymy się również ze zwiększenia naszego udziału w rynku”. Tak rozwój działalności Hilti w 2019 r. skomentował jej prezes Christoph Loos.

W Europie Hilti osiągnęła wzrost w walutach lokalnych na poziomie 6,9%, pomimo niepewności związanych z Brexitem i znacznego osłabienia koniunktury na rynku budowlanym w Skandynawii. W Ameryce Północnej spółka odnotowała kolejne wzrosty – tym razem na poziomie 7,3%. Znaczny wzrost został odnotowany również w Ameryce Łacińskiej (+8,5%), do czego w dużym stopniu przyczyniło się ożywienie na rynku brazylijskim. W regionie Azji i Pacyfiku wzrost na poziomie 4,3% spowolniło niekorzystne otoczenie gospodarcze zarówno w Hong Kongu, jak i Korei Południowej. Sytuacja w regionie Europy Środkowej, Bliskiego Wschodu i Afryki była nadal zróżnicowana (+3,7%). Podczas gdy w Rosji i na rynkach środkowoeuropejskich notowano znaczące wzrosty, w krajach Zatoki Perskiej i w Turcji koniunkturę osłabiała utrzymująca się niepewność polityczna.

Uwaga: Szczegółowe dane finansowe za 2019 r. zostaną opublikowane 13 marca 2020 r.

Wzrost sprzedaży w 2019 r/r/.

 

2019 w mln CHF

2018 w mln CHF

Zmiana w CHF (%)

Zmiana w walutach lokalnych (%)

Europa

2 900

2 809

3,2

6,9

Ameryka Północna

1 445

1 331

8,6

7,3

Ameryka Łacińska

132

129

2,3

8,5

Azja/Pacyfik

765

741

3,2

4,3

Europa Środkowa /
Bliski Wschód /
Afryka

658

649

1,4

3,7

Grupa kapitałowa Hilti

5 900

5 659

4,3

6,3

Grupa kapitałowa Hilti jest dostawcą wiodących pod względem technologicznym produktów, systemów, oprogramowania i usług dla podmiotów działających w branży budowlanej i energetycznej. Firma, wraz z jej 30 tysiącami pracowników w ponad 120 krajach, kładzie nacisk na bezpośrednie relacje z klientami, jakość i innowacyjność. Wartość rocznej sprzedaży Hilti w 2019 r. wyniosła 5,9 miliarda CHF. Siedziba grupy znajduje się w Schaan (Liechtenstein) od momentu jej założenia w 1941 r. Hilti jest prywatną własnością funduszu powierniczego Martin Hilti Family Trust, co zapewnia kontynuację jej działalności w perspektywie długookresowej. Strategia grupy kapitałowej Hilti opiera się na kulturze zorientowanej na wydajność i dbanie o pracowników i klientów. Naszym celem jest również rozwijanie entuzjazmu klientów i budowanie lepszej przyszłości.

Sprzedaż 2019 w 60 sekundach

Sprzedaż 2019 w 60 sekundach
Informacja prasowa - Wolumen sprzedaży Hilti
Informacja prasowa - Wolumen sprzedaży Hilti
Informacja prasowa - Wolumen sprzedaży Hilti

Kontakt dla mediów