Spadek sprzedaży konsekwencją kryzysu wywołanego przez koronawirusa

Schaan (FL), 19 maja 2020 r. – Grupa Hilti odczuwa skutki znaczącego pogorszenia się koniunktury po pierwszych czterech miesiącach 2020 r., spowodowanego wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę. Sprzedaż całkowita spadła o 13,1% rok do roku, osiągając wartość 1 678 milionów CHF. Spadek w walutach lokalnych wyniósł 8,2%.

Po dobrym początku roku, ze średnim jednocyfrowym wzrostem sprzedaży, w lutym Hilti odnotowała gwałtowny spadek koniunktury w Azji Północnej z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Od połowy marca na wszystkich rynkach na całym świecie odnotowano znaczny spadek sprzedaży, który był jednak mniej widoczny w krajach, w których kontynuowano działalność budowlaną, takich jak Niemcy, kraje skandynawskie i USA. Największy spadek koniunktury odnotowano za to w krajach takich jak Francja, Włochy
i Hiszpania, w których działalność budowlana została całkowicie wstrzymana. Dodatkowym obciążeniem jest znaczne umocnienie franka szwajcarskiego względem innych walut. Negatywny efekt różnic kursów wymiany walut po pierwszych czterech miesiącach wynosi ok. 5 p.p. Zmiany w poszczególnych regionach, w których Hilti prowadzi działalność gospodarczą, odzwierciedlają trudną sytuację panującą na całym świecie (patrz tabela).

Please enter alternative text here (optional)

Według najnowszych szacunków Grupa Hilti spodziewa się spadku sprzedaży w skali całego roku o około 10% w walutach lokalnych i do 15% w CHF. Szacunki te oparto na założeniu,
że drugi kwartał będzie nadal trudny, a stopniowa poprawa koniunktury nastąpi w drugiej połowie roku.

Aby przeciwdziałać skutkom kryzysu wywołanego przez koronawirusa i uniknąć korekt strukturalnych, Hilti wdrożyła szeroki pakiet środków tymczasowych. „W ciągu kilku następnych miesięcy przekonamy się, czy przyjęte przez nas środki są wystarczające, czy też będziemy zmuszeni podjąć kolejne działania, obejmujące również zmiany strukturalne. Tylko w kilku krajach w północnej Azji, w których następuje powolna stabilizacja działalności gospodarczej, możemy patrzeć w przyszłość z ostrożnym optymizmem. Niezależnie od panującej sytuacji cele strategiczne grupy Hilti pozostają niezmienne – będziemy nadal realizować ważne projekty i dokonywać powiązanych z nimi inwestycji” – wyjaśnił prezes Christoph Loos.

 

Wzrost sprzedaży w okresie od stycznia do kwietnia w porównaniu z rokiem ubiegłym

 

1-4/2020 w mln CHF

1-4/2019 w mln CHF

Zmiana w CHF (%)

Zmiana w walutach lokalnych (%)

Europa

820

970

-15,5%

-10,6%

Ameryka Północna

433

462

-6,3%

-3,3%

Ameryka Łacińska

33

42

-21,4%

-5,0%

Azja/Pacyfik

212

247

-14,2%

-8,6%

Europa Wschodnia/Bliski Wschód/Afryka

180

210

-14,3%

-8,1%

Grupa kapitałowa Hilti

1 678

1 931

-13,1%

-8,2%

 

Grupa kapitałowa Hilti jest dostawcą wiodących pod względem technologicznym produktów, systemów, oprogramowania i usług dla podmiotów działających w branży budowlanej i energetycznej. Firma, wraz z jej 30 tysiącami pracowników w ponad 120 krajach, kładzie nacisk na bezpośrednie relacje z klientami, jakość i innowacyjność. Wartość rocznej sprzedaży Hilti w 2019 r. wyniosła 5,9 mld CHF. Siedziba grupy znajduje się w Schaan (Liechtenstein) od momentu jej założenia w 1941 r. Hilti jest prywatną własnością funduszu powierniczego Martin Hilti Family Trust, co zapewnia kontynuację jej działalności w perspektywie długookresowej. Strategia grupy kapitałowej Hilti opiera się na kulturze zorientowanej na wydajność i dbanie o pracowników i klientów. Naszym celem jest również rozwijanie entuzjazmu klientów i budowanie lepszej przyszłości.