Grupa Hilti osiąga dwucyfrowy wzrost liczony w walutach lokalnych

Please enter alternative text here (optional)

Schaan (FL), 25 Stycznia 2023 r. - Pomimo zmiennej sytuacji na rynku, w roku 2022 Grupa Hilti zwiększyła sprzedaż liczoną w walutach lokalnych o 10.0 procent . Oznacza to ponad 6.3 milarda CHF sprzedaży i wzrost sprzedaży w wysokości 6.2 procent mierzony w CHF. 

Największy wzrost, 16.5 procent, liczony w walutach lokalnych, został odnotowany w regionie obu Ameryk. Region Europy osiągnął wzrost wielkości 9,6 procent. W regionie Azja/Pacyfik wzrost wyniósł 8.2 procent, do czego znacząco przyczyniły się restrykcje związane z epidemią COVID-19 obowiązujące w Chinach. Zgodnie z oczekiwaniami, wojna w Ukrainie i sankcje nałożone na Rosję doprowadziły do spadku sprzedaży w regionie Europa Wschodnia/Bliski Wschód/Afryka (-2.3 procent).

Frank Szwajcarski umocnił się wobec większości walut, z wyjątkiem Dolara Amerykańskiego. Zmiany kursów walutowych wpłynęły negatywnie na wzrost sprzedaży zmniejszając go o 3.8 puntka procentowego.

„Ostatnie cztery miesiące roku 2022 były pełne wyzwań, ale mimo to udało nam się utrzymać wzrost i zamknąć rok z dwucyfrowym wzrostem liczonym w walutach lokalnych. Wprowadzenie platformy Nuron na rynek północnoamerykański i europejski było znaczącym czynnkiem” – podsumowuje Jahangir Doongaji, prezes grupy Hilti.

Spodziewane są dalsze trudności na rynku, biorąc pod uwagę rosnącą inflację i stopy procentowe, aktualne napięcia geopolityczne i hamujący wzrost gospodarczy.

Korzystając ze znaczących inwestycji w innowacje i zwiększenie udziałów rynkowych, Grupa Hilti spodziewa się silnego, dwucyfrowego wzrostu liczonego w walutach lokanych w roku 2023. 

 

Wzrost sprzedaży w roku 2021 w porównaniu z rokiem ubiegłym

 

 

2022

w mln CHF

2021

w mln CHF

Zmiana w CHF (%)

Zmiana w walutach lokalnych (%)

Europa

3,201

3,128

2.3

9.6

Ameryki

1,841

1,526

20.6

16.5

Azja/Pacyfik

763

732

4.2

8.2

Europa Wschodnia/Bliski Wschód/Afryka

542

592

-8.4

-2.4

Grupa Hilti

6,347

5,978

6.2

10.0

           

 

Szczegółowy raport finansowy firmy za rok 2022 będzie opublikowany 17 Marca 2023r. 

Kontakt dla mediów