GRUPA HILTI ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO INICJATYWY SCIENCE BASED TARGETS I INWESTUJE KILKASET MILIONÓW FRANKÓW SZWAJCARSKICH W CELU KOMPLEKSOWEGO WZMOCNIENIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Please enter alternative text here (optional)

Warszawa (PL), 20 stycznia 2023 – Grupa Hilti zobowiązuje się do inicjatywy Science Based Targets (SBTi) zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego. Jako kluczowy element swojej strategii korporacyjnej, Hilti zwiększa swój wkład w redukcję emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości.

Ten krok dotyczy emisji poza własną działalnością Hilti, aby przyspieszyć transformację firmy w kierunku osiągnięcia zerowych emisji netto oraz wspierać klientów na tej drodze. W celu wprowadzenia SBTi w życie, Hilti zainwestuje trzycyfrową kwotę milionów franków szwajcarskich, aby wprowadzić systematyczne zmiany do własnych procesów biznesowych oraz dalej wspierać rozwój swoich partnerów w tym zakresie. Budownictwo jest najbardziej zasobochłonną branżą, generującą około 40 procent światowego śladu węglowego. SBTi umożliwia przedsiębiorstwom wyznaczanie ambitnych celów w zakresie redukcji emisji CO2. Angażuje firmy na całym świecie do znacznego zmniejszenia śladu węglowego do 2030 roku i osiągnięcia zerowych emisji netto do 2050 roku. SBTi to partnerstwo pomiędzy The Carbon Disclo-sure Project, United Nations Global Compact, World Resources Institute oraz World Wide Fund for Nature.

Hilti osiągnie neutralność emisji CO2 we wszystkich swoich operacjach w 2023

"Poza naszą ambicją, aby stać się neutralnym pod względem emisji CO2 do 2023 roku, na drodze do zerowej emisji netto zajmujemy się również emisjami poza własną działalnością. Poprzez zaangażowanie w realizację celów opartych na wiedzy naukowej zmniejszymy emisje w całym łańcuchu wartości. W ten sposób wspieramy inicjatywy naszych klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju i możemy przyczynić się do tak potrzebnej transformacji branży budowlanej" - komentuje Jahangir Doongaji, CEO Grupy Hilti. Po tym zobowiązaniu wobec SBTi, Hilti - poprzez zaawansowany plan działania - opracuje i przedstawi cele do walidacji w ciągu 24 miesięcy.

Please enter Alternative Text here (optional)

Kontakt dla mediów