TRUDNA SYTUACJA NA ŚWIECIE ODCISKA PIĘTNO NA WYNIKACH GRUPY HILTI

Please enter alternative text here (optional)

Warszawa (PL), 23 września 2022 r. – w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2022 r. grupa kapitałowa Hilti zwiększyła sprzedaż o 6,1%, do poziomu 4 108 mln CHF. W związku z zakłóceniami w globalnych łańcuchach dostaw, rosyjską inwazją na Ukrainę, negatywnymi skutkami walutowymi oraz znacznymi inwestycjami w rozwój oprogramowania wynik operacyjny grupy zmalał o 36%. Znaczący wpływ na wyniki miały również negatywne efekty bazowe, które ustabilizują się do końca roku.  

Sprzedaż w walutach lokalnych wzrosła o 9,1%, głównie dzięki wynikom odnotowanym w obu Amerykach (+15,8%), podczas gdy Europa (+7,5%), Azja/Pacyfik (+6,7%) oraz region Europy Wschodniej/Bliskiego Wschodu/Afryki (+3,0%) przyczyniły się w nieproporcjonalnie niskim stopniu do ogólnego wzrostu sprzedaży w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku.

„2022 to wyjątkowo wymagający rok dla Hilti ze względu na trudne warunki zewnętrzne, a także znaczące przesunięte w czasie zyski w Europie, spowodowane wprowadzeniem naszej nowej platformy akumulatorowej Nuron we wrześniu tego roku. Dokładamy wszelkich starań, aby ograniczyć spadek marży spowodowany ogromnym wzrostem kosztów w naszym łańcuchu dostaw, kontynuując jednocześnie znaczące inwestycje o strategicznym znaczeniu, zwłaszcza w naszą działalność w zakresie oprogramowania. Po udanym wdrożeniu platformy Nuron spodziewamy się poprawy naszych wyników do końca roku, tj. osiągnięcia ponad 10% wzrostu w lokalnych walutach i ograniczenia spadku zysków do maksymalnie 15%. Jest to poziom rentowności, jaki mieliśmy przed wystąpieniem kryzysu spowodowanego pandemią, zapoczątkowanego w 2019 r. oraz zanim zaczęliśmy inwestycje w oprogramowanie” – mówi dyrektor generalny Christoph Loos.

W dalszym okresie grupa Hilti spodziewa się słabnącej dynamiki wzrostu na światowym rynku budowlanym ze względu na utrzymującą się inflację, rosnącą niepewność związaną z dostawami energii, napięcia polityczne oraz rosnące stopy procentowe.

„Radzimy sobie całkiem dobrze z tymi wyzwaniami dzięki naszej dobrej kondycji finansowej i długoterminowym perspektywom naszego akcjonariusza. Pozwala nam to kontynuować nasze długoterminowe inwestycje nawet w tych trudnych czasach”, zakończył Christoph Loos.


Najważniejsze dane finansowe

Styczeń – sierpień (w mln CHF)

2022 (1-8)

2021 (1-8)

Zmiana (%)

Sprzedaż netto

4 108

3 872

6,1

Wynik operacyjny

392

613

-36,1

Dochód netto

286

466

-38,6

Wolne przepływy pieniężne, z wyłączeniem akwizycji1

-189

226

-183,6

Rentowność sprzedaży (%)

9,5

15,8

-6,3%-pts

Zwrot z zainwestowanego kapitału (%)

12,0

18,7

-6,7%-pts

Wydatki na badania i rozwój

265

238

11,4

Liczba pracowników (stan na 31 sierpnia)

32 166

30 277

6,2

 

1 Definicja wolnych przepływów finansowych uległa zmianie i przekształcono dane odnoszące się do wcześniejszych okresów.

 

Wzrost sprzedaży w okresie styczeń – sierpień  2022 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym

 

 

1-8/2022

w mln CHF

1-8/2021

w mln CHF

Zmiana w CHF (%)

Zmiana w walutach lokalnych (%)

Europa

2 047

2 020

1,3

7,5

Ameryki

1 199

1 000

19,9

15,8

Azja/Pacyfik

498

478

4,2

6,7

Europa Wschodnia/Bliski Wschód/Afryka

364

374

-2,7

3,0

Grupa kapitałowa Hilti

4 108

3 872

6,1

9,1

           

 

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Styczeń – sierpień (w mln CHF)

2022 (1-8)

2021 (1-8)

Sprzedaż netto

4 108,0

3 872,4

Przychody operacyjne ogółem

4 223,9

3 981,7

Wynik operacyjny

392,0

613,1

Pozostałe przychody i koszty netto

1,3

-1,4

Koszty finansowe

-31,6

-29,3

Zysk netto z wyłączeniem podatku i udziałów mniejszościowych

361,7

582,4

Podatek dochodowy

-73,6

-116,2

Udziały niekontrolujące

-2,1

-0,2

Dochód netto

286,0

466,0

 

Skonsolidowany bilans (wybrane pozycje)

(w mln CHF)

31 sierpnia 2022 r.

 31 sierpnia 2021 r.

AKTYWA

   

Aktywa trwałe

3 779,7

3 372,6

Aktywa obrotowe

3 535,1

3 836,1

Aktywa ogółem

7 314,8

7 208,7

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA

 

 

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

4 186,0

3 952,7

Udziały niekontrolujące

12,7

8,4

Zobowiązania długoterminowe

1 520,8

1 814,1

Zobowiązania krótkoterminowe

1 595,3

1 433,5

Zobowiązania ogółem

3 116,1

3 247,6

Kapitał własny i zobowiązania ogółem

7 314,8

7 208,7

 

 

Grupa kapitałowa Hilti jest dostawcą wiodących pod względem technologicznym produktów, systemów, oprogramowania i usług dla podmiotów działających w branży budowlanej i energetycznej. Spółka, wraz z jej ok. 32 tysiącami pracowników w ponad 120 krajach, kładzie nacisk na bezpośrednie relacje z klientami, jakość i innowacyjność. Wartość rocznej sprzedaży Hilti w 2021 r. wyniosła blisko 6 mld CHF. Siedziba grupy Hilti znajduje się w Schaan (Liechtenstein) od momentu jej założenia w 1941 r. Spółka jest prywatną własnością funduszu powierniczego Martin Hilti Family Trust, co zapewnia kontynuację jej działalności w perspektywie długookresowej. Strategia grupy kapitałowej Hilti opiera się na kulturze zorientowanej na wydajność i dbanie o pracowników i klientów. Naszym celem jest również rozwijanie entuzjazmu klientów i budowanie lepszej przyszłości.

 

Kontakt dla mediów