SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Please enter alternative text here (optional)

 

Jesteśmy głęboko zasmuceni trwającą tragedią ludzką spowodowaną rosyjską inwazją wojskową na Ukrainę. Grupa Hilti jednoznacznie i zdecydowanie potępia tę agresję i przemoc. Inwazja na Ukrainę nie ma żadnego uzasadnienia i narusza wszystkie przepisy prawa międzynarodowego.

Podjęliśmy szereg inicjatyw mających na celu pomoc członkom naszego zespołu Hilti i ich rodzinom przebywającym na Ukrainie. Ponadto, wspieramy ewakuację z Ukrainy oraz udzielamy pomocy członkom ukraińskiego zespołu i ich rodzinom, którzy uciekli do sąsiednich krajów. Odczuwamy też pilną potrzebę wsparcia finansowego nie tylko członków naszej drużyny Hilti, ale także ludzi na Ukrainie, dlatego przekazaliśmy darowiznę na rzecz organizacji niosącej doraźną pomoc humanitarną obywatelom Ukrainy na miejscu.

Grupa Hilti jest także zaangażowana w ścisłe zapewnienie zgodności z przepisami swojej działalności we wszystkich obszarach. Rygorystycznie przestrzegamy obowiązujących przepisów celnych, kontroli eksportu, przepisów dotyczących sankcji handlowych i wymagamy tego samego od naszych dostawców w ramach naszego Kodeksu Postępowania, który jest częścią naszych umów na dostawy. Dodatkowe informacje i certyfikaty są dostępne na życzenie.

Poza ścisłym przestrzeganiem wszystkich międzynarodowych sankcji:

·        wstrzymaliśmy wszystkie nowe dostawy do Rosji i Białorusi.

·        będziemy obsługiwać klientów nieobjętych sankcjami tylko przy użyciu pozostałych zapasów lokalnych.

·        zaprzestaliśmy prowadzenia interesów z firmami lub spółkami należącymi do osób znajdujących się na różnych listach sankcji.

Jako firma o zasięgu globalnym jesteśmy odpowiedzialni za wszystkich naszych pracowników na całym świecie. Do tej pory najwyższym priorytetem było bezpieczeństwo i ochrona 100 członków naszego zespołu na Ukrainie oraz ich rodzin. W naszej rosyjskiej organizacji, zatrudniającej około 1300 pracowników, aktywnie rozpoczęliśmy optymalizację naszych zasobów. W chwili obecnej nie można przewidzieć, jak będzie rozwijał się rynek rosyjski, jednak w perspektywie długoterminowej mamy nadzieję, że region ten ma przed sobą przyszłość.

Jesteśmy w codziennym kontakcie z naszym zespołem na Ukrainie i na bieżąco oceniamy rozwój sytuacji. Grupa Hilti ma szczerą nadzieję, że ta agresja zakończy się jak najszybciej i uda się przywrócić pokój.

 

Kontakt dla mediów