SILNE OŻYWIENIE Z DWUCYFROWYM WZROSTEM

Please enter alternative text here (optional)

Schaan (FL), 18 marca 2022 r. - Grupa Hilti osiągnęła w 2021 r. wzrost sprzedaży o 12,1% − do prawie 6 miliardów franków szwajcarskich − i nieproporcjonalnie zwiększyła wynik operacyjny o 16,3% − do 847 milionów franków szwajcarskich. Dzięki silnemu ożywieniu gospodarczemu Grupa powróciła do poziomu sprzed kryzysu związanego z COVID-19.

„Pozytywny rozwój światowego przemysłu budowlanego umożliwił szybsze niż oczekiwano wyjście ze spowolnienia związanego z pandemią COVID-19. Bardzo cieszy fakt, że udało nam się zwiększyć rentowność pomimo napiętej sytuacji w zakresie zaopatrzenia na świecie oraz dalej zwiększać inwestycje w sprzedaż bezpośrednią, innowacje i cyfryzację. Przez pewien czas korzystaliśmy również ze stabilnego środowiska walutowego" - wyjaśnia prezes Christoph Loos.

Do wzrostu sprzedaży przyczyniły się wszystkie regiony działalności. W Europie, gdzie sytuacja w krajach śródziemnomorskich uległa znacznej poprawie, wynik w walutach lokalnych był o 13,8% wyższy niż w roku poprzednim. Znaczący wzrost odnotowano również w obu Amerykach (+10,5%), przy nieproporcjonalnie dużym wzroście w Ameryce Łacińskiej, oraz w regionie Azji i Pacyfiku (+8,9%), pomimo nadal obowiązujących dużych ograniczeń związanych z COVID-19 w Azji Południowo-Wschodniej. W regionie Europy Wschodniej / Bliskiego Wschodu / Afryki (+12,3%) do dwucyfrowego wzrostu sprzedaży przyczyniły się głównie kraje Europy Wschodniej. Z wyjątkiem Bliskiego Wschodu, wszystkie regiony powróciły do poziomu sprzed kryzysu.

Grupa Hilti ponownie intensywnie inwestowała w innowacje i wprowadziła na rynek 66 nowych produktów i usług. Wydatki na badania i rozwój osiągnęły poziom 373 mln franków szwajcarskich (+4,2%), co stanowiło 6,2% wartości sprzedaży. Jeśli chodzi o liczbę pracowników, po przejściowym spowolnieniu tempa wzrostu zatrudnienia w 2020 roku nastąpiła znaczna rozbudowa zespołu, który na koniec 2021 roku liczył 31 115 pracowników (+5,3%).

Pomimo znacznie wyższych cen surowców i transportu, zarówno wynik operacyjny, jak i zysk netto wzrosły nieproporcjonalnie, odpowiednio o 16,3% i 27,1%, osiągając rekordowy poziom 847 mln franków szwajcarskich i 675 mln franków szwajcarskich. Rentowność sprzedaży (ROS) osiągnęła poziom 14,2% (2020: 13,7%), stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) - 17,1% (2020: 16,4%).

Prognozy dla światowej branży budowlanej wskazują na korzystne warunki prowadzenia działalności w 2022 roku. Występuje jednak znaczna niepewność związana z eskalacją konfliktu na Ukrainie, ciągłym wzrostem kosztów i wyzwaniami na rynkach zaopatrzenia i logistyki, znaczną aprecjacją franka szwajcarskiego oraz niepewnym przebiegiem pandemii COVID-19. Niemniej jednak Grupa nadal dąży do realizacji swoich celów strategicznych i wykorzysta swoją bardzo solidną pozycję finansową do dalszych znaczących inwestycji w innowacyjne rozwiązania i cyfryzację procesów w firmie, koncentrując się na rozwoju działalności związanej z oprogramowaniem. W 2022 roku Grupa Hilti przewiduje dwucyfrowy wzrost sprzedaży i rentowność o 2-3 punkty procentowe niższą od poziomu z 2021 roku.

 

Wzrost sprzedaży w roku 2021 w porównaniu z rokiem ubiegłym

 

 

2021

w mln CHF

2020

w mln CHF

Zmiana w CHF (%)

Zmiana w walutach lokalnych (%)

Europa

3128

2718

15,1

13,8

Ameryki

1526

1405

8,6

10,5

Azja/Pacyfik

732

670

9,3

8,9

Europa Wschodnia/Bliski Wschód/Afryka

592

539

9,8

12,3

Grupa Hilti

5978

5332

12,1

12,2

           

 

 

Najważniejsze dane finansowe

w mln CHF

2021

2020

Zmiana (%)

Sprzedaż netto

5978

5332

12,1

Zysk operacyjny

847

728

16,3

Dochód netto

675

531

27,1

Wolne przepływy gotówkowe

377

463

-18,6

Zwrot ze sprzedaży (%)

14,2

13,7

0,5 %-p

Wskaźnik rentowności kapitału stałego (%)

17,1

16,4

0,7 %-p

Wydatki na badania i rozwój

373

358

4,2

Liczba pracowników

(stan na 31 grudnia

31115

29549

5,3

Kontakt dla mediów