DRUGIE ŻYCIE ODZIEŻY HILTI – CZYLI JAK KREATYWNIE DZIAŁAĆ NA RZECZ ŚRODOWISKA

Please enter alternative text here (optional)

Warszawa, 26 lipca 2022 – Hilti Poland we współpracy z firmą Goldenberry Group wprowadza rewolucję w podejściu do wykorzystania zużytej odzieży korporacyjnej. Wdrażając unikatowy projekt upcyklingu odzieży korporacyjnej, Hilti realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju

Wychodząc poza utarte schematy działania na rzecz środowiska i społeczeństwa, w Hilti Poland rozpoczęto projekt upcyklingu ubrań korporacyjnych. Pomysłowi przyświeca idea połączenia dwóch filarów strategii zrównoważonego rozwoju firmy – łącząc odpowiedzialność za środowisko ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Pierwszym elementem projektu jest wprowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego w procesie używania ubrań służbowych. Każdy pracownik Hilti, już w pierwszych dniach swojej pracy otrzymuje zestaw ubrań korporacyjnych odpowiadających jego/jej stanowisku, takich jak czerwona koszula, softshell, czy kurtka zimowa. Pracownicy co pewien czas wymieniają zużytą odzież na nową, a stare ubrania do tej pory trafiały do utylizacji. Dzięki projektowi upcyklingu mogą one dostać drugie życie.

 

Projekt realizowany jest we współpracy z firmą Goldenberry Group (www.goldenberry.com.pl), która już od lat, dzięki wspólnym projektom, buduje partnerskie relacje z Hilti Poland. Obie firmy swoje strategie rozwoju biznesowego opierają na zrównoważonym rozwoju, a nasz partner – Goldenberry jest od lat odpowiedzialny za magazynowanie i dystrybucję odzieży dla pracowników Hilti. Całość działań wspomaga aplikacja on-line, która zapewnia sprawne działanie procesu wymiany i zwrotu odzieży. 

 

Efektem współpracy i kreatywnego podejścia jest upcykling ubrań korporacyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nie jest to jedynie działanie na rzecz ochrony środowiska, ma również wymiar społeczny. Przerabianiem zdezynfekowanych starych ubrań firmowych Hilti zajmuje się Spółdzielnia Socjalna, która powstała w 2020 r., z myślą o połączeniu tematów – ekologii i less waste oraz pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W Spółdzielni znajdują zatrudnienie osoby wykluczane z runku pracy - niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, migranci. Swoją działalnością Spółdzielnia Socjalna pomaga im znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, odnajdywać mocne strony, wykorzystywać ich potencjał oraz w miarę możliwości i potrzeb organizuje kursy doszkalające lub pomoc prawną. Przed zaangażowaniem w projekt upcyklingu Hilti, Spółdzielnia dawała drugie życie materiałom reklamowym. Przerabiane były banery reklamowe PCV lub drukowane na siatce mesh, roll up’y i ścianki reklamowe, jednak zlecenie Hilti było pierwszym dotyczącym przerabiania strojów firmowych. Według przedstawicieli Spółdzielni: „cała pracownia żyła tym tematem i bardzo zaangażowała się w wymyślenie praktycznych rzeczy”. W Hilti również projekt budzi entuzjazm pracowników, którzy mogą ponownie w nowym celu wykorzystywać produkty w czerwonym, rozpoznawalnym kolorze marki Hilti. 

 

W tworzenie produktów z ubrań zaangażowane były Pani Aga, Pani Olga, Pani Ola, Pani Lena i Pani Magda – kobiety w różnym wieku, każda po przejściach życiowych lub zdrowotnych, a nad pracami nad prototypami czuwała wice-prezeska Spółdzielni Socjalnej. W rezultacie od początku projektu w listopadzie 2021 roku, łącznie powstało ponad 400 produktów z ok. 3 palet zużytych ubrań, w tym plecakoworki, nerki, poduszki podróżne, kosmetyczki oraz skarpety świąteczne. 

 

Wizja budowania lepszej przyszłości przyświeca Hilti już od niemal dwóch dekad. Firma stara się wdrażać nie tylko nowe technologie, rozwiązania i usługi w branży budowlanej, ale także staje się prekursorem w branży w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju. Poprzez Fundację Hilti udzielane jest wsparcie osobom najbardziej potrzebującym w różnych regionach świata już od 1996 roku. Od roku 2020 Grupa Hilti zadecydowała o zwiększeniu zaangażowania w zrównoważony rozwój poprzez strategię zrównoważonego rozwoju firmy, działając w obszarach środowiska, ludzi oraz razem z fundacją na rzecz społeczeństwa – mówi Marta Maciejewska, Sustainability Manager w Hilti Poland. 

 

Program zrównoważonego rozwoju Hilti jest oparty na holistycznym rozumieniu tego tematu. W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi oraz konsekwentnie działając na rzecz społeczeństwa, Grupa Hilti dąży do realizacji celów ustalonych w ramach strategii zrównoważonego rozwoju opublikowanej w 2020 roku, uruchomiając szereg globalnych i lokalnych inicjatyw. W Hilti ceniona jest inwencja twórcza i kreatywność, nie tylko w przypadku szukania innowacyjnych rozwiązań technicznych dla produktów firmy, ale również w każdej innej dziedzinie działalności, w tym zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

 

Nowe, innowacyjne rozwiązania to wizytówka Hilti, nie tylko w zakresie nowych technologii i usług w branży budowlanej, ale również w ramach działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firma będzie kontynuowała projekt upcyklingu z kolejnymi partiami ubrań firmowych. Hilti dąży do budowania lepszej przyszłości podkreślając zasady zrównoważonego rozwoju w swoich produktach i usługach, a także zaangażowaniu w trzy obszary pozabiznesowe: „środowisko”, „ludzi” i „społeczeństwo”.

 

Please enter alternative text here (optional)

Kontakt dla mediów