HQ Hilti

ZNACZĄCY WZROST POMIMO WYMAGAJĄCEGO OTOCZENIA RYNKOWEGO

Warszawa (PL), 25 stycznia 2024 r. – Grupa kapitałowa Hilti osiągnęła wzrost sprzedaży o 9,0% w walutach lokalnych. Wzrost mierzony we frankach szwajcarskich wyniósł 2,7%, odzwierciedlając znaczące, negatywne skutki walutowe. Łączne obroty grupy w 2023 roku wyniosły 6,5 mld CHF.

Na poziomie regionalnym Europa zamknęła rok wzrostem sprzedaży w walutach lokalnych o 8,7%, do czego w znacznym stopniu przyczyniły się wyniki osiągnięte w Europie Południowej. Wartość sprzedaży w regionie Ameryk wzrosła o 9,1%, a w regionie Azji i Pacyfiku o 13,8%. Chiny powoli wychodziły z kryzysu spowodowanego lockdownami związanymi z pandemią Covid-19, podczas gdy reszta regionu osiągnęła solidne stopy wzrostu. Wojna w Ukrainie odcisnęła piętno na całym regionie Europy Wschodniej/Bliskiego Wschodu/Afryki, czego wyrazem jest wzrost sprzedaży o 3,1%.

Utrzymująca się aprecjacja franka szwajcarskiego w stosunku do wszystkich głównych walut spowodowała ujemne różnice kursowe w sprzedaży na poziomie 6,3 punktu procentowego.

„Pomimo utrzymującej się niepewności gospodarczej i geopolitycznej, odnotowaliśmy wysoki jednocyfrowy wzrost w walutach lokalnych, osiągając lepsze wyniki niż reszta naszej branży. Choć spodziewamy się dalszego złagodzenia uwarunkowań rynkowych w 2024 roku, jesteśmy dobrze przygotowani, aby stawić czoła temu wyzwaniu, i pewni naszego dalszego wzrostu”, powiedział prezes zarządu Jahangir Doongaji.

W roku 2024 grupa Hilti spodziewa się wzrostu sprzedaży w walutach lokalnych na średnim jednocyfrowym poziomie przy znaczących, negatywnych skutkach walutowych względem franka szwajcarskiego.

Wzrost sprzedaży w 2023 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym 

 

2023

w mln CHF

2022

w mln CHF

Zmiana w CHF (%)

 

Zmiana w walutach lokalnych (%)

 

Europa

3 351

3 201

4,7

8,7

Ameryki

1 874

1 841

1,8

9,1

Azja/Pacyfik

791

763

3,7

13,8

Europa Wschodnia/Bliski Wschód/Afryka

504

542

-7,0

3,1

Grupa Hilti

6 520

6 347

2,7

9,0

Uwaga: Szczegółowe wyniki finansowe firmy za 2023 r. zostaną opublikowane 15 marca 2024 r.

Grupa kapitałowa Hilti jest dostawcą wiodących pod względem technologicznym produktów, systemów, oprogramowania i usług dla podmiotów działających w branży budowlanej i energetycznej. Spółka zatrudniająca około 33 000 pracowników, w ponad 120 krajach, kładzie nacisk na bezpośrednie relacje z klientami, jakość i innowacyjność. Wartość rocznej sprzedaży Hilti w 2023 r. wyniosła 6,5 mld CHF. Siedziba grupy Hilti znajduje się w Schaan (Liechtenstein) od momentu jej założenia w 1941 r. Spółka jest prywatną własnością funduszu powierniczego Martin Hilti Family Trust, co zapewnia kontynuację jej działalności w perspektywie długookresowej. Celem grupy Hilti jest Making Construction Better, w oparciu o pełen pasji, inkluzywny, globalny zespół oraz przyjazną i zorientowaną na wyniki kulturę.