Main building, Plant 1,  Schaan, Principality of Liechtenstein, Headquarters,

GRUPA HILTI OSIĄGA SPRZEDAŻ NA POZIOMIE 6,3 MLD FRANKÓW SZWAJCARSKICH

Warszawa (PL), 17 marca 2023 - Dzięki wzrostowi sprzedaży o 10,0 procent w walutach lokalnych i o 6,2 procent we frankach szwajcarskich, firma Hilti osiągnęła obroty na poziomie ponad 6,3 mld franków szwajcarskich. Wynik operacyjny wyniósł 731 milionów franków szwajcarskich, co oznacza spadek o 13,7% w porównaniu z rekordowym wynikiem osiągniętym w 2021 roku. Spadek ten wynika z dużego wzrostu kosztów surowców, komponentów i transportu, dewaluacji euro i innych walut w stosunku do franka szwajcarskiego, wpływu wojny w Ukrainie oraz zwiększonych inwestycji w innowacje i w długoterminową siłę strategiczną Grupy Hilti.

Rok 2022 był rokiem pełnym wyzwań, co nieuchronnie odcisnęło piętno na naszej rentowności. Mimo to udało nam się osiągnąć cel sprzedaży w walutach lokalnych. Jednocześnie nadal intensywnie inwestowaliśmy w przyszłość naszej firmy”, mówi prezes zarządu Grupy Hilti Jahangir Doongaji.

W walutach lokalnych największy wzrost sprzedaży nastąpił w regionie obu Ameryk - 16,5%. Europa osiągnęła wzrost o 9,6%. W regionie Azji i Pacyfiku wzrost wyniósł 8,2%, przy czym został on znacznie spowolniony przez wpływ ograniczeń związanych z COVID-19 w Chinach. Zgodnie z oczekiwaniami wojna w Ukrainie i związane z nią sankcje wobec Rosji spowodowały spadek sprzedaży w regionie Europy Wschodniej / Bliskiego Wschodu / Afryki (-2,3%). Słabsze euro i dewaluacja wielu walut spowodowały negatywny wpływ na sprzedaż we frankach szwajcarskich, wynoszący łącznie 3,8 punktu procentowego.

Firma Hilti ponownie poczyniła znaczne inwestycje w innowacje i długoterminowe projekty strategiczne. W 2022 r. wprowadzono na rynek nową platformę akumulatorową Nuron, obejmującą ponad 70 narzędzi. Była to największa premiera produktowa w historii firmy. Oferta w zakresie oprogramowania również została poszerzona dzięki wprowadzeniu w Europie rozwiązania Fieldwire do zarządzania budowami. Wydatki na badania i rozwój osiągnęły poziom 437 mln franków szwajcarskich (+17,2%), co stanowiło 6,9% wartości sprzedaży. Według danych na koniec roku w Grupie Hilti pracowało 32 487 osób, czyli o 1372 (+4,4%) więcej pracowników w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Wynik operacyjny spadł o 13,7% do 731 milionów franków szwajcarskich, a dochód netto zmniejszył się o 16,3% i wyniósł 565 milionów franków szwajcarskich. W rezultacie rentowność sprzedaży (ROS) wyniosła 11,5 procent (-2,7 punktów procentowych). W związku z powyższym, stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału (ROCE) wyniosła 13,2% (spadek o 3,9 punktów procentowych).

Prognozy dla rynku budowlanego wskazują na słabszy wzrost w 2023 roku, co ma związek z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych, trwającymi napięciami geopolitycznymi i dalszym wzrostem kursu franka szwajcarskiego. Dlatego Grupa Hilti oczekuje wysokiego, jednocyfrowego wzrostu sprzedaży w walutach lokalnych i podobnego poziomu rentowności sprzedaży (ROS) we frankach szwajcarskich w porównaniu z rokiem 2022. Szczególne znaczenie ma nowa strategia Grupy, Lead 2030, która zostanie wdrożona na całym świecie w 2023 roku. Firma stara się być liderem transformacji branży budowlanej i będzie nieustannie inwestować w innowacje w zakresie rozwiązań dotyczących sprzętu i oprogramowania. Hilti będzie także poszerzać swój zasięg rynkowy. W związku z nową strategią Grupy, firma zaktualizowała również swoje finansowe prognozy i będzie utrzymywać rentowność sprzedaży w przedziale od 10 do 14 procent, a ROCE między 12 a 18 procent.

Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2022 (w tym Sprawozdanie Finansowe i Raport Zrównoważonego Rozwoju) są dostępne w Internecie. 

 

Wzrost sprzedaży w 2022 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym

 

2022

w mln CHF

2021

w mln CHF

Zmiana w CHF (%)

Zmiana w walutach lokalnych  (%)

Europa

3,201

3,128

2.3

9.6

Ameryki

1,841

1,526

20.6

16.5

Azja/Pacyfik

763

732

4.2

8.2

Europa Wschodnia / Bliski Wschód / Afryka

542

592

-8.4

-2.3

Grupa Hilti

6,347

5,978

6.2

10.0

Najważniejsze dane finansowe

W mln CHF

2022

2021

Zmiana (%)

Sprzedaż netto

6347

5978

6,2

Zysk operacyjny

731

847

-13,7

Dochód netto

565

675

-16,3

Wolne przepływy gotówkowe

-147

377

-139,0

Zwrot ze sprzedaży (%)

11,5

14,2

-2,7%-p

Wskaźnik rentowności kapitału stałego (%)

13,2

17,1

-3,9%-p

Wydatki na badania i rozwój

437

373

17,2

Liczba pracowników (stan na 31 grudnia)

32487

31115

4,4