Polityka Prywatności Czatu

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRAWNE OŚWIADCZENIE WOLI

Jednostką udostępniającą czat, która jest odpowiedzialna w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, jest Hilti (Poland), ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.

Decydując się na rozmowę za pomocą czatu Hilti, godzisz się na udostępnianie nam swoich danych osobowych. Są one przekazywane dobrowolnie w chwili otwarcia okienka czatu (nazwisko i adres e-mail), podobnie jak informacje dotyczące sprzętu, z którego korzystasz (przeglądarka internetowa, adres IP oraz wersja Java). Ponadto, rejestrujemy także datę i godzinę rozmów na czacie oraz ich treść („protokół czatu”). Jeżeli podane nazwisko lub adres e-mail przypisane są do numeru klienta Hilti, doradca widzi to w trakcie czatu.

Informacje te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania czatu, nadzorowania jakości prowadzonych rozmów, udzielania odpowiedzi na zapytania oraz opracowania statystyk.

UDZIELENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Aby móc sporządzać protokoły z rozmów na czacie w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych, każdy użytkownik musi wyrazić zgodę, na to by gromadzić, przetwarzać i użytkować opisane poniżej informacje.

Hilti rejestruje nazwisko, adres e-mail, datę i godzinę rozmowy na czacie, a także jej treść na potrzeby statystyczne, dowodowe lub w celu kontroli jakości. Dane te przechowujemy maksymalnie przez okres sześciu miesięcy.

Uwaga: W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. W tym celu należy skontaktować się z naszym Działem TeleCentrum pod numerem: 801 888 801 lub (22) 320 56 00. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie ingeruje w prawo Hilti do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych na podstawie innych przepisów zawartych w ustawach, które na to zezwalają.

 

WYGAŚNIĘCIE OKRESU OBJĘTEGO ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH

Warunki korzystania

Przekazywanie danych w ramach czatu odbywa się w sposób niezakodowany. Nie można zatem wykluczyć, że przekazywane informacje nie zostaną przechwycone lub zmanipulowane przez nieupoważnione osoby trzecie.

Hilti zastrzega sobie prawo do ograniczenia korzystania z czatu klienta w dowolnym momencie, a także do całkowitego zaprzestania jego udostępniania lub wykluczenia poszczególnych użytkowników (częściowo lub całkowicie) z grona osób mających dostęp do tej funkcji.

Czat klienta polega na wymianie informacji pomiędzy użytkownikiem a doradcą klienta Hilti. Nie służy do składania zamówień lub wprowadzania w nich zmian, ponieważ oświadczenia złożone za jego pośrednictwem nie spełniają przesłanek zachowania formy pisemnej.

Administratorem Danych jest Hilti (Poland) Sp. z o.o. Państwa dane przetwarzane są w celu utrzymania kontaktu. Zapewniamy Państwu możliwość wglądu i ich poprawiania.