ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

Szybsza i bezpieczniejsza budowa i przebudowa fabryk samochodowych

Nasza oferta dla przemysłu motoryzacyjnego obejmuje cały zakres prac montażowych: od tłoczni poprzez spawanie, malowanie i montaż, aż po kontrolę końcową. Rozwiązania obejmują mocowanie maszyn i wyposażenia, systemy modułowych podpór instalacyjnych i elastyczne systemy wspornikowe do konstrukcji takich, jak podwieszane sufity kratowe lub świetliki. Hilti wie, że produkcja samochodów opiera się na wyposażeniu o dużej wartości, dlatego oferujemy rozwiązania posiadające globalne aprobaty dotyczące nośności i wibracji. Zaopatrujemy działające fabryki, jak również udzielamy wsparcia przy projektach dotyczących przebudowy lub projektach nowych zakładów, oferując odpowiednie systemy, aplikacje i narzędzia o wysokiej jakości, które pomagają w bezpiecznym i szybkim montażu oraz zwiększają elastyczność operacyjną. 

Ładowanie

Mocowanie maszyn dynamicznych

Szeroki asortyment rozwiązań kotwiących do maszyn takich jak roboty w fabrykach samochodów

W fabrykach samochodów często wykorzystywane są maszyny dynamiczne o dużej wartości, takie jak roboty, oraz maszyny generujące wibracje, takie jak pompy, sprężarki i wymienniki ciepła. Do mocowania takich maszyn do betonu oferujmy szeroki wybór niezawodnych i odpowiednich kotew spełniających światowe normy i posiadających globalne aprobaty. PROFIS Engineering Premium łączy projektowanie oraz analizę kotew wklejanych i płyt podstawy w jednej, opartej na chmurze platformie software’owej, oferując lepszy przepływ pracy oraz wzrost produktywności przy ocenie połączeń stali z betonem.

Mocowanie wyposażenia do betonu

Systemy pozwalające na prostsze kotwienie wyposażenia nie dynamicznego w fabrykach samochodów

W fabrykach samochodów kluczowa jest możliwość mocowania wyposażenia niedynamicznego do betonu. Hilti to Twój dostawca kompletnych rozwiązań kotwiących, zapewniający szeroki asortyment kotew mechanicznych i chemicznych kotew wklejanych, posiadających aprobaty dla mocowania do betonu w różnych warunkach. Narzędzia Hilti, w tym akumulatorowe wiertarki z systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC, oraz rozwiązania do kontroli zapylenia oparte na systemach odsysania pyłu, pomagają w szybszym i prostszym planowaniu rozmieszczenia kotew i ich montażu – zwiększając pewność, bezpieczeństwo i zaufanie w każdym zastosowaniu.

Podpory rurociągów do przesyłu mediów

Modułowe podpory rur zapewniające większą elastyczność operacyjną w fabrykach samochodów

Budowa, rozbudowa i przebudowa fabryk samochodów wiąże się z koniecznością montażu całego szeregu niekrytycznych rurociągów MEP. Tradycyjnie w tej branży wykorzystywano spawane podpory rur, które były ciężkie i trudne do wyregulowania, a ich montaż wymagał wiele czasu. Nasze modułowe systemy podpór rur pomagają uprościć rozprowadzanie małych rur w konstrukcji, dając większą elastyczność w każdym projekcie i pomagając obniżyć całkowite koszty wykonawstwa. Ponadto praca będzie szybsza, gdy kotwy montowane są za pomocą wkrętarek z udarem stycznym wyposażonych w adaptacyjny system dostosowywania momentu obrotowego.

PODPORY KORYT I DRABIN KABLOWYCH

Modułowe systemy zapewniające szybszy montaż i łatwiejsze wprowadzanie zmian projektowych w ostatniej chwili

Zapewniamy korzyści płynące z modułowych podpór koryt i drabin kablowych, dając Ci elastyczną alternatywę dla nieporęcznych, ciężkich podpór koryt kablowych. Szybsze w montażu i łatwiejsze do zmodyfikowania, modułowe systemy podpór Hilti pozwalają na integrowanie wielu systemów, takich jak instalacje elektryczne, instalacje HVAC i rurociągi. Sprawiają także, że realizacja wprowadzanych w ostatniej chwili zmian projektowych związanych z prowadzeniem kabli jest prostsza. W projektowaniu wytrzymałych systemów koryt i drabin kablowych posiadających właściwe aprobaty może pomóc Ci także oprogramowanie PROFIS oraz wtyczki do modelowania 3D. 

Podpory dla systemów wielu branż

Wyeliminuj spawanie dzięki modułowym systemom podpór dla fabryk samochodów

Oferujemy modułowe systemy podpór do jednoczesnego prowadzenia rurociągów, przewodów wentylacyjnych, rur systemów tryskaczowych czy kabli elektrycznych w fabrykach samochodów − również w przypadku wymagań sejsmicznych. Elastyczne i łatwiejsze do skonfigurowania podpory dla systemów wielu branż obejmują również innowacyjne systemy kratowe. Dzięki wyeliminowaniu konieczności pracochłonnego spawania i montażu oddzielnych podpór MEP, modułowe systemy podpór są bardziej niezawodne i szybsze w montażu, co sprawia, że nadają się idealnie do szerokiego zakresu projektów i aplikacji. 

Rozwiązania związane z produkcją i utrzymania ruchu

Narzędzia do prac − naprawy i utrzymanie ruchu

Nasze narzędzia nadają się idealnie dla zespołów odpowiadających za utrzymanie ruchu, wykonujących montaż lub naprawy z zapewnieniem najwyższej precyzji i spełnienia norm branżowych. Szerokie portfolio produktów Hilti obejmuje wszystko, co jest potrzebne do utrzymania ruchu w zakładzie oraz montażu i naprawy mechanicznego, elektrycznego i hydraulicznego wyposażenia produkcyjnego. Wyposażone w bardziej zaawansowane funkcje zapewniające bezpieczniejszą pracę, produkty te obejmują wszystko: od wiertarek, wkrętarek, szlifierek kątowych i prostych po nożyce wibracyjne. Popularne są także nożyce szczelinowe, nożyce do kabli, nitownice oraz zakrętarki z udarem stycznym z systemem aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC.

Rozwiązania projektowe dla energetyki i przemysłu

Od górnictwa przez offshore i onshore przemysł naftowy i gazowy po przemysł stoczniowy − zmniejsz koszty projektowania i wykonawstwa dzięki kompleksowym rozwiązaniom łączącym oprogramowanie, produkty i usługi.

Poznaj kompleksowe rozwiązania projektowe

Chroń swoich pracowników

Aby pomóc Ci zmniejszyć ryzyko wypadków i obrażeń na Twoich projektach, intensywnie inwestujemy w technologie związane z bezpieczeństwem – rozwiązania do kontroli zapylenia wbudowane w narzędzia i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.

Poznaj rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa

Kontrola kosztów

Uprość swoje planowanie finansowe i administrację dzięki naszej usłudze zarządzania flotą. Rozliczaj się za wszystkie swoje narzędzia stałą miesięczną opłatą, obejmującą koszty ich użytkowania, serwisowania i napraw. Pożegnaj się z ukrytymi kosztami.

Poznaj zarządzanie flotą narzędzi