Jak skutecznie wykorzystać nowe technologie w codziennej działalności firmy?

Różne aspekty produktywności

Pręty kotwiące w technologii Rebar na placu budowy
Jeśli udostępnimy Ci nowe metody i innowacyjny sprzęt, nasi pracownicy będą mogli zdziałać więcej.*

Jeśli wiesz, które procesy są szczególnie czasochłonne, uciążliwe lub podatne na błędy, możesz poszukać alternatyw. Największy potencjał kryje się często w ponownym przemyśleniu procedur i procesów roboczych.

 

 

*Opinia klienta

Nawet drobne zmiany mogą przynieść spektakularne efekty

Nowy proces przy realizacji dobrze znanego zadania może znacznie zredukować czas pracy – ale będzie to skuteczne tylko wtedy, gdy nowe technologie lub procesy zostaną dobrze zintegrowane w Twojej firmie. O pomyślnym wdrożeniu decydują trzy czynniki: 

  • odpowiednia technologia dla Twojej firmy
  • aprobata Twoich pracowników
  • zarządzanie zmianą (Change Management) podczas wdrażania i wsparcie ze strony partnerów

Twoi pracownicy mogą pracować produktywnie tylko przez 73% czasu pracy

Zastanawiałeś się nad tym kiedykolwiek?

Przez co najmniej jedną czwartą całkowitego czasu pracy Twoja firma nie zarabia pieniędzy.

10% możliwego do uniknięcia, bezproduktywnego czasu pracy na budowie
Opóźnienia spowodowane brakiem materiału potrzebnego do pracy, brakiem sprzętu lub jego wadliwością, utrudnieniami z powodu wykonywanych w tym samym czasie robót branżowych oraz porządkowaniem lub sprzątaniem placu budowy.

2% produkcja i usuwanie wad i usterek
Obejmuje to usuwanie wad i usterek przed odbiorem budowlanym oraz zobowiązania w ramach gwarancji po odbiorze.

5% ogólne, niezależne od produkcji, czynności pracowników na placu budowy
Obejmują one np. ogólne prace na placu budowy, bieżące utrzymanie maszyn i materiałów oraz konsultacje.

10% związane ze zleceniem, nieproduktywne godziny pracy poza placem budowy
Wyszukiwanie materiałów, czas potrzebny na załadunek i przygotowanie do pracy, czas dojazdu.

Brak, niekompletność lub niedokładność informacji: Wydajność pracy na budowach / Publikacja NEUE LANDSCHAFT 08/2017 / prof. dr Wolfgang Ziegler

Starzejący się personel dodatkowo potęguje problem niedoboru wykwalifikowanych pracowników

23% pracowników budowlanych w Europie ma od 55 do 65 lat i wkrótce przejdzie na emeryturę. Natomiast znaczna część osób aktywnych zawodowo, tj. 40% osób zatrudnionych w branży budowlanej, ma od 40 do 55 lat.

Nieodpowiednie lub przestarzałe technologie powodują stratę czasu, pieniędzy i nerwów

W ankiecie* dotyczącej branży budowlanej aż 26% pracowników budowlanych podało, że brakuje im odpowiedniego sprzętu lub nowych technologii, które pomogłyby im szybko i w sposób optymalny wykonywać pracę.

* Construction Productivity Blog: The Surprising Thing You Need to Keep Construction Talent: Tech

Opóźnienia w realizacji projektów

Najczęstszą przyczyną opóźnień w realizacji projektów budowlanych jest opieszałość przy rozszerzaniu zakresu projektu poza pierwotne cele. Jest to powodem opóźnień niemal 70% wszystkich projektów budowlanych.

Różne aspekty produktywności

Chcemy pomóc Ci pozbyć się zabójców produktywności w Twojej firmie.

Czynnik sukcesu 1

Technologia Rebar

Odpowiednia technologia dla Twojej firmy

Przeprowadzenie inwentaryzacji może pomóc w znalezieniu odpowiedniej technologii lub nowej metody dla Twojej firmy:

Jakie najczęstsze pułapki w odniesieniu do produktywności występują w Twojej firmie? Możliwe wyzwania to: 

  • Nieproduktywne czynności wykonywane przez pracowników
  • Brak efektywnej komunikacji
  • Brak wykwalifikowanych pracowników
  • Przestarzały park narzędzi
  • Brak efektywnych procesów roboczych

Czynnik sukcesu 2

Rozmowa z osobami zaangażowanymi w projekt budowlany z wykorzystaniem technologii Rebar

Integracja wszystkich stron zaangażowanych w proces budowlany

Do realizacji projektu budowlanego, w którym ma być zastosowana nowa technologia, koniecznie zaangażuj wszystkie  zainteresowane osoby:

Inwestorzy budowlani, projektanci, podwykonawcy i inżynierowie przeprowadzający kontrolę powinni być poinformowani o zastosowaniu nowej technologii oraz o sposobie działania i zmienionych procesach roboczych.

Dlaczego to takie ważne? Osoby zaangażowane w projekt budowlany mogą zmieniać określone produkty. Musisz upewnić się, że produkty te są kompatybilne z nową technologią lub metodą pracy. W najlepszym przypadku otrzymasz cenne spostrzeżenia i dodatkowe wskazówki dotyczące realizacji.

Czynnik sukcesu 3

Osadzanie prętów kotwy w technologii Rebar

Aprobata Twoich pracowników

Nowe technologie, sprzęt i metody pracy są przydatne tylko wtedy, gdy są stosowane i wdrażane w sposób konsekwentny.

Aby nowy sprzęt lub procesy robocze mogły być naprawdę przydatne, Twoi pracownicy muszą je rozumieć i znać wynikające z nich korzyści. Przede wszystkim muszą być przekonani, że innowacje ułatwią im pracę.

Aby to osiągnąć, Twój zespół potrzebuje z reguły dobrego instruktażu i kompleksowego szkolenia, podczas którego osoby zainteresowane uzyskają odpowiedź na nurtujące je pytania. Szczególnie pomocne jest, gdy pracownicy mogą sami zaangażować się w praktyczne szkolenie.

W ten sposób poznasz zalety nowej technologii