5 najczęstszych błędów popełnianych podczas montażu zbrojenia uzupełniającego

Zbrojenie uzupełniające to kompleksowe rozwiązanie. Warto zwrócić uwagę na 5 najczęściej popełnianych błędów opisanych poniżej.

Zastosowanie zbrojenia

Tradycyjna metoda montażu wklejanych prętów zbrojeniowych ma swoje wady. Do tego, często jesteśmy pod presją czasu i łatwiej wtedy popełnić błąd. Skutki takich błędów mogą być katastrofalne, ponieważ pręty zbrojeniowe są istotnym elementem dla statyki. Za ewentualne negatywne następstwa wadliwego montażu odpowiedzialność ponosi wykonawca. 

Aby zachować jak najwyższą jakość prac, podczas wklejania prętów zbrojeniowych należy unikać poniższych pięciu błędów:

  • Zbrojenie uzupełniające wykonane bez zakładu zbrojenia
  • Niewłaściwa żywica iniekcyjna
  • Niewystarczające oczyszczenie wywierconego otworu
  • Nieprawidłowe wypełnienie otworu
  • Nieprawidłowa wielkość otworu

1. Zbrojenie uzupełniające bez zakładu

(Jak dotąd) jest to największy błąd

W tradycyjnej metodzie zbrojenia uzupełniającego należy bez wyjątku wykonać każde łączenia zbrojenia uzupełniającego – ściany ze ścianą, ściany z podłożem, ściany ze stropem – na zakład, bez względu na to, czy chodzi o nowe budownictwo czy renowację budynku: Jednak montaż zbrojenia uzupełniającego wymaga większego nakładu pracy, ponieważ zbrojenie, które już zostało zabudowane, musi zostać odsłonięte poprzez częściowe wyburzenie. Przy tak dużej ilości dodatkowej pracy nie dziwi fakt, że budowniczowie lub wykonawcy rozważają rezygnację ze zbrojenia na zakład. 

Rezygnacja ze zbrojenia na zakład stanowi jednak ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa, co oznacza, że metoda ta jest właściwie nie do przecenienia: Jeżeli obciążenia nie mogą zostać przeniesione na istniejącą konstrukcję zgodnie z planem, zagrożona może być cała statyka budynku. Nie można nawet wykluczyć zawalenia się eksploatowanego budynku, za które odpowiedzialność poniesie wykonawca.

2. Niewłaściwa żywica iniekcyjna

„Różnią się od siebie tylko kolorem tuby“ − to zdanie, które prawdopodobnie zostało wypowiedziane na wielu budowach w odniesieniu do żywicy iniekcyjnej.

Zaprawa iniekcyjna

Rynek żywic iniekcyjnych jest ogromny

Gdy istnieje presja czasowa, wybór odpowiedniej żywicy iniekcyjnej do danego zastosowania często stanowi wyzwanie – nierzadko zdarza się, że określone produkty są zastępowane innymi, pozornie równoważnymi produktami. Jeżeli zostanie wybrana niewłaściwa żywica iniekcyjna, np. bez aprobaty do stosowania przy wklejaniu prętów zbrojeniowych, może to mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo budynku. Przykładowo, niedopowiedni dobór żywicy moze doprowadzić do zawalenia sie dobudowanego później balkonu.

3. Czyszczenie otworów

Czyszczenie otworów wiertniczych

Otwór nie został (wystarczająco) oczyszczony przed zastosowaniem żywicy iniekcyjnej

Przebieg prac przy użyciu kotew chemicznych jest w zasadzie jasny: wiercenie, czyszczenie, wypełnienie, osadzenie pręta kotwiącego lub stali zbrojeniowej. Często jednak etap pracy dotyczący oczyszczania otworu jest niedoceniany lub zapomina się o nim w pośpiechu. Nierzadko zdarza się, że monter dmuchnie jedynie mocno w otwór i kontynuuje swoją pracę.

Czyszczenie otworu jest jednak niezbędne dla bezpiecznego przenoszenia obciążenia przez stal zbrojeniową.

Jest tak z uwagi na pył, który pozostaje w otworze i utrudnia połączenie żywicy iniekcyjnej ze ściankami otworu. Wskutek tego, obciążenia nie są prawidłowo przenoszone do istniejących ścian. Połączenie może wtedy nie być dostatecznie stabilne, ponieważ przejmowane obciążenia mogą ulec zredukowaniu nawet o 80%.

4. Wypełnienie otworu bez stosowania elastycznych węży i tłoków wtryskowych

Dlaczego te akcesoria są tak ważne podczas wypełniania otworów?

Po prostu - Podczas nieprawidłowego wypełniania otworu żywicą iniekcyjną może dojść do powstawania pęcherzyków powietrza, które zmniejszają nośność żywicy, a co za tym idzie − przenoszenie obciążeń na istniejącą konstrukcję.

Ale w jaki dokładnie sposób elastyczne węże i tłoki wtryskowe pomagają unikać powstawania pęcherzyków powietrza? Tłok wtryskowy gwarantuje, że cały otwór zostaje wypełniony żywicą bez tworzenia pęcherzyków powietrza, co może się na przykład zdarzyć przy zastosowaniu mieszacza bez tłoka wtryskowego i węża.

Dzięki zastosowaniu dobrego akumulatorowego dozownika możemy wyeliminować to ryzyko i przy niewielkim wysiłku fizycznym bardzo precyzyjnie wypełnić otwór żywicą.

 

5. Nieprawidłowa głębokość lub średnica otworu

Wiercenie za pomocą wiertła z otworem

Głębokość otworu jest decydująca dla bezpiecznego zamontowania zbrojenia uzupełniającego. Zbyt płytki otwór nie wytrzyma określonych obciążeń, ponieważ głębokość osadzenia jest zbyt mała.

Jeżeli otwór jest za głęboki lub jego średnica jest zbyt duża, obliczona ilość żywicy nie jest prawidłowa, a ryzyko powstawania pęcherzyków powietrza zwiększa się.
Jeżeli trzeba na nowo obliczyć ilość żywicy potrzebnej do zbyt dużego otworu, generuje to dodatkowe koszty na zakup żywicy oraz wymaga poświęcenia czasu. Równocześnie wzrasta ryzyko rozwiercenia istniejącego zbrojenia.

Nowa metoda zmniejsza ryzyko popełnienia błędu

 

Zwracanie uwagi na źródło błędów jest istotne, ale co by było, gdyby nowa metoda wklejania zbrojenia uzupełniającego znacząco zmniejszała ryzyko błędu podczas montażu?

Skorzystaj z porad naszych ekspertów dotyczących nowej metody:

Od demonstracji i szkoleń po analizę metody – już teraz znajdź odpowiednią ofertę dotyczącą nowej metody zbrojenia uzupełniającego.