TECHNIKA GŁĘBOKIEGO WKLEJANIA PRĘTÓW

Szkolenie z technik głębokiego wklejania prętów zbrojeniowych jest idealną okazją do nabycia lub odświeżenia podstawowej wiedzy w teorii i praktyce. Uczestnicy szkoleń nabywają pogłębione umiejętności w zakresie wykorzystania z aprobowanych i kompletnych systemów zapraw iniekcyjnych w sposób oszczędzający czas i pieniądze, a także w trosce o bezpieczeństwo pracy. 

Program szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

  • Informacje podstawowe – rodzaje kotew wklejanych
  • Przepisy bezpieczeństwa i zastosowania
  • Wykonywanie, czyszczenie i wypełnianie odwiertów oraz osadzanie prętów zbrojeniowych
  • Lista kontrolna i dokumentacja dotycząca certyfikacji wykonawcy
  • Elementy bezpiecznej i wydajnej pracy przy głębokim wklejaniu prętów

My szkolimy Ciebie - Ty masz z tego korzyść

Szkolenie Hilti z zakresu instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej
  • Większe bezpieczeństwo dzięki przeszkolonemu personelowi.
  • Bardziej produktywna praca dzięki właściwemu doborowi skoordynowanych systemów.
  • Wyższa wydajność dzięki zmotywowanym pracownikom.
  • Unikanie czasochłonnych i kosztownych poprawek i błędów montażowych.

Kluczowe informacje o szkoleniu

    PREMIUM
1. Grupa Docelowa   MONTERZY, BRYGADZIŚCI, KIEROWNICY BUDÓW
2. Branża   Wszystkie branże korzystające z systemów kotwienia
3. Czas trwania   6 godzin - szkolenie teoretyczne połączone z praktyką
4. Liczba uczestników   Min. 8 osób, większa ilość uczestników – indywidualne ustalenia
5. Uczesnicy otrzymują   Certyfikat ukończenia szkolenia
6. Terminy   Do ustalenia
7. Lokalizacja   W siedzibie Hilti lub u Klienta
8. Cena   4 000 zł