TECHNIKA KOTWIENIA – KONSTRUKCJE STALOWE I METALOWE

Systemy mocowania rozwinęły się znacząco w ostatnich latach dzięki ETA (Europejskiej Aprobacie Technicznej). Znacznie wzrosła wydajność i zakres zastosowań – przy jednoczesnym wzroście wymagań dotyczących kompetencji monterów. Poznaj najnowsze techniki mocowania biorąc udział w oferowanych przez nas szkoleniach zapewniających kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną

Program szkolenia

  • •Informacje podstawowe – fundamentalna wiedza o zasadach kotwienia
  • •Rodzaje kotew i zastosowania.
  • •Bezpieczeństwo - unikanie ryzyka związanego z występowaniem błędów i zgodność z wytycznymi.
  • •Dobór kotew - zrozumienie wymogów i czynników wpływających.
  • •Instrukcje montażu kotew mechanicznych oraz chemicznych
  • •Elementy bezpiecznej i wydajnej pracy związanej z kotwieniem

My szkolimy Ciebie - Ty masz z tego korzyść

Szkolenie Hilti z zakresu instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej
  • Większe bezpieczeństwo dzięki przeszkolonemu personelowi.
  • Bardziej produktywna praca dzięki właściwemu doborowi skoordynowanych systemów.
  • Wyższa wydajność dzięki zmotywowanym pracownikom.
  • Unikanie czasochłonnych i kosztownych poprawek i błędów montażowych.

Kluczowe informacje o szkoleniu

  PODSTAWOWE PREMIUM
1. Grupa Docelowa MONTERZY, BRYGADZIŚCI, KIEROWNICY BUDÓW MONTERZY, BRYGADZIŚCI, KIEROWNICY BUDÓW
2. Branża Wszystkie branże korzystające z systemów kotwienia Wszystkie branże korzystające z systemów kotwienia
3. Czas trwania 3 godziny - szkolenie teoretyczne 6 godzin - szkolenie teoretyczne połączone z praktyką
4. Liczba uczestników 25 osób Min. 8 osób, większa ilość uczestników – indywidualne ustalenia
5. Uczesnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia Certyfikat ukończenia szkolenia
6. Terminy W każdy ostatni poniedziałek miesiąca Do ustalenia
7. Lokalizacja Online (spotkanie w Microsoft Teams) W siedzibie Hilti lub u Klienta
8. Cena 400 zł/os 4 000 zł