Szkolenie: Technika kotwienia

Mocowania na powierzchniach objętych wymogami WHG

Zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Komitetu ds. Żelbetu (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e.V. , DAfStb), prace na powierzchniach objętych wymogami WHG mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie certyfikaty, co gwarantuje spełnienie odpowiednich wymogów jakościowych dla obszarów WHG.

Wspieramy Cię w tym i szkolimy Twoich pracowników, aby w bezpieczny i niezawodny sposób mogli w mocowania na powierzchniach objętych wymogami WHG. Warunkiem wzięcia udziału w naszym szkoleniu WHG jest uczestnictwo w ogólnym szkoleniu Premium dotyczącym mocowania kotew (szkolenie branżowe).

Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze swoim doradcą handlowym, obsługą klienta lub wybierz jeden z naszych dostępnych terminów szkoleń. 

Program szkolenia

 • Podstawy i  wymogi dotyczące powierzchni objętych wymogami WHG.
 • Rozwiązania w zakresie kotwienia na powierzchniach objętych wymogami WHG.
 • Specyfikacje podczas montażu kotew na powierzchniach objętych wymogami WHG.
 • Część praktyczna dotycząca profesjonalnego montażu.
 • Tworzenie dokumentacji zgodnej z WHG.

My szkolimy Ciebie - Ty masz z tego korzyść

Szkolenie Hilti z zakresu instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej
 • Większe bezpieczeństwo dzięki przeszkolonemu personelowi. 
 • Bardziej produktywna praca dzięki właściwemu doborowi skoordynowanych systemów.
 • Wyższa wydajność dzięki zmotywowanym pracownikom.
 • Unikanie czasochłonnych i kosztownych poprawek i błędów montażowych.
 • Wykorzystanie nowych obszarów zastosowań dla mocowań na powierzchniach objętych wymogami WHG.
 • Realizacja prac zgodnie z najnowszym stanem techniki.

Krótka charakterystyka

Inhalte und Umfang der Schulung  
1. Zielgruppe Bauleiter, Polier, Vorarbeiter, Monteure
2. Fachrichtung Dübelbefestigung in WHG-Flächen
3. Dauer Ca. 2 Stunden
4. Ort Dübelschulung vor Ort, WHG-Schulung online

Zapytanie dotyczące szkolenia z techniki kotwienia