TECHNIKA KOTWIENIA SZCZELNEGO

Mocowania na powierzchniach objętych wymogami WHG

Zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Komitetu ds. Żelbetu (Deutscher Ausschuss für Stahlbeton e.V. , DAfStb), prace na powierzchniach objętych wymogami WHG mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie certyfikaty, co gwarantuje spełnienie odpowiednich wymogów jakościowych dla obszarów WHG.

Wspieramy Cię w tym i szkolimy Twoich pracowników, aby w bezpieczny i niezawodny sposób mogli w mocowania na powierzchniach objętych wymogami WHG.

Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się ze swoim doradcą handlowym, obsługą klienta lub wybierz jeden z naszych dostępnych terminów szkoleń. 

Program szkolenia

 • Podstawy i  wymogi dotyczące powierzchni objętych wymogami WHG.
 • Rozwiązania w zakresie kotwienia na powierzchniach objętych wymogami WHG.
 • Specyfikacje podczas montażu kotew na powierzchniach objętych wymogami WHG.
 • Część praktyczna dotycząca profesjonalnego montażu.
 • Tworzenie dokumentacji zgodnej z WHG.

My szkolimy Ciebie - Ty masz z tego korzyść

Szkolenie Hilti z zakresu instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej
 • Większe bezpieczeństwo dzięki przeszkolonemu personelowi. 
 • Bardziej produktywna praca dzięki właściwemu doborowi skoordynowanych systemów.
 • Wyższa wydajność dzięki zmotywowanym pracownikom.
 • Unikanie czasochłonnych i kosztownych poprawek i błędów montażowych.
 • Wykorzystanie nowych obszarów zastosowań dla mocowań na powierzchniach objętych wymogami WHG.
 • Realizacja prac zgodnie z najnowszym stanem techniki.

kluczowe informacje o szkoLEniu

1. GRUPA DOCELOWA MONTERZY, BRYGADZIŚCI, KIEROWNICY BUDÓW
2. Branża Budownictwo przemysłowe
3. Czas trwania 6 godzin - szkolenie zaawansowane połączone z praktyką
4. Liczba uczestników Min. 8 osób, większa ilość uczestników – indywidualne ustalenia
5. Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia
6. Terminy Do ustalenia
7. Lokalizacja W siedzibie Hilti lub u Klienta
8. Cena  4 000 zł