Zgłoszenie zagubienia lub kradzieży

Korzystając z tej metody, możesz w szybki sposób poinformować Hilti o skradzionych lub zagubionych narzędziach.

1. Kliknij na Twój Portal Online

Please enter alternative text here (optional)

Kliknij na swoje imię i nazwisko widoczne na górze strony.

2. Zarządzanie urządzeniami

3. Wybierz opcję "Zgłoś zagubienie/kradzież".

Please enter alternative text here (optional)

Wybierz z listy poniżej urządzenia, o których zagubieniu lub kradzieży chcesz nas poinformować.

 

4. W kolejnym polu zaznacz, czy Twój sprzęt został skradziony czy zagubiony.

Please enter alternative text here (optional)

Jeżeli w potrzebujesz nowego urządzenia, zaznacz odpowiednio Tak lub Nie.