Zarządzanie miejscami powstania kosztów

Teraz w bardzo prosty i cyfrowy sposób możesz na nowo przyporządkować miejsca powstania kosztów do urządzeń posiadanych w ramach Zarządzania Flotą!

Please enter alternative text here (optional)

1. Kliknij na swoje imię i nazwisko widoczne na górze strony.

Please enter alternative text here (optional)

2. W menu „Zarządzanie urządzeniami" wybierz opcję "Zarządzaj miejscem powstawania kosztu".

 

Please enter alternative text here (optional)

3. Wybierz z listy urządzenia, którym chcesz zaktualizować dane.

Please enter alternative text here (optional)

4. Przypisz danemu sprzętowi właściwy numer powstawania kosztów. Możesz wybierać spośród istniejących centrów kosztowych, wyświetlanych w rozwijanym menu, lub możesz dodać nowe.  

Please enter alternative text here (optional)

5. Wprowadzone przez Ciebie dane zostaną zaktualizowane w ciągu kilku minut w Twoim profilu klienta.

Najczęściej zadawane pytania

Cyfrowe zarządzanie sprzętem