Konferencja VIP

Zostałem poinformowany, że podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zgłoszenia udziału w Konferencji VIP. Dane te mogą być  przekazywane podmiotom współpracującym z Hilti (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-844 Warszawa, ul. Puławska 491) w celu ich przechowywania (hostingodawcom). Administratorem danych osobowych jest Hilti (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz prawo ich poprawiania, ograniczania i usuwania. Aby lepiej zrozumieć jakie dane, w jakim celu zbieramy i do czego je wykorzystujemy zapoznaj się z Zasadami Polityki Prywatności.

*Zgłoszenie udziału poprzez wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z udziałem w Konferencji VIP. Warunkiem udziału w Konferencji VIP jest zapłata ceny w wysokości 500 zł brutto za każdego uczestnika w terminie płatności wskazanym na fakturze, jednak nie później niż do dnia 19 marca 2018 r. W przypadku odwołania zgłoszenia albo braku udziału w Konferencji VIP, opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji VIP może wziąć udział inna osoba wskazana przez zgłaszającego.