BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

Bezpieczeństwo i zdrowie na budowie

Wyjątkowe rozwiązania dla zwiększenia produktywności i bezpieczeństwa

W Hilti od zawsze dbaliśmy o to, by nasze narzędzia były nie tylko innowacyjne, ale także bezpieczne.

W ten sposób przyczyniliśmy się w do ograniczenia problemów zdrowotnych związanych z pracą na budowie (np. wibracje, urazy dłoni, ilość generowanego pyłu i hałasu w miejscu pracy).

Pracodawcy inwestujący w nowoczesne i bezpieczne narzędzia, czerpią z tego tytułu różne korzyści:

 • Mniejsza liczba wypadków i obniżenie związanych z nimi kosztów (redukcja przestojów, zwolnień chorobowych, kosztów rehabilitacji itd.)
 • Bardziej zmotywowani pracownicy i rosnąca produktywność
 • Lepszy wizerunek firmy wśród dostawców i klientów.  

Przekonaj się, jak rozwiązania Hilti mogą przełożyć się na wzrost produktywności i bezpieczeństwa w Twojej firmie.

Aktywna redukcja wibracji AVR

Aktywna redukcja wibracji AVR

Wibracje przenoszone poprzez kończyny mogą prowadzić do uszkodzeń naczyń krwionośnych i połączeń nerwowych w palcach, kościach i mięśniach. Długotrwałe obciążenia spowodowane wibracjami mogą prowadzić do syndromu HAVS (syndrom wibracyjny). 

NASZE ROZWIĄZANIE? AVR

AVR to technologia dostępna w młotach dłutujących, młotach kombi, młotowiertarkach, a także piłach szablastych i wyrzynarkach. W Hilti jest ona stosowana od 1998 roku.

Zalety:

 • Redukcja wibracji o 2/3 w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami

 • Dłuższy dopuszczalny czas włączenia

 • Znaczny wzrost produktywności

 • Zabezpieczenie przed konsekwencjami wynikającymi z długotrwałych obciążeń spowodowanych wibracjami.

AKTYWNE STEROWANIE MOMENTEM OBROTOWYM ATC (SZYBKIE WYŁĄCZENIE ELEKTRONICZNE)

Aktywne sterowanie momentem obrotowym ATC

Prace wykonywane na drabinie lub rusztowaniu wiążą się z dodatkowym ryzykiem, które – w wyjątkowo niefortunnych okolicznościach – może mieć tragiczne konsekwencje dla pracowników. 

NASZE ROZWIĄZANIE? ATC

Technologia ATC jest dostępna w młotach kombi i akumulatorowych wkrętarkach Hilti, oznaczonych znakiem ATC. 

ATC to opatentowany, szybki wyłącznik elektroniczny. Urządzenie zawsze o krok wyprzedza tradycyjne sprzęgło poślizgowe:

 • Gdy wiertło zakleszczy się, ATC rozpozna szybki, niekontrolowany ruch obrotowy.

 • W ułamku sekundy rozłącza silnik i przekładnię w efekcie czego urządzenie się wyłącza.

 • ATC minimalizuje ryzyko urazów i zwiększa komfort pracy na budowie. Znajduje zastosowanie zwłaszcza podczas prac wykonywanych nad głową lub na rusztowaniach.

ROZWIĄZANIA DLA BEZPYŁOWEGO WYKONYWANIA PRAC – TECHNOLOGIA DRS

Technologia DRS

Pył powstaje podczas wielu prac budowlanych, np. podczas wiercenia, cięcia, szlifowania lub przy pracach rozbiórkowych.

Opracowaliśmy kompleksowe rozwiązania, redukujące ilość pyłu na budowie do minimum. Systemy odsysania pyłu mają doskonałą wydajność i składają się z idealnie dostosowanych podzespołów (narzędzia, urządzenia, systemy odsysania, akcesoria). 

Innowacyjne systemy odsysania pyłów podczas wiercenia

Idealne do małych i średnich elektronarzędzi. Systemy nasadzane w połączeniu z urządzeniem tworzą układ zamknięty i nie wymagają użycia odkurzacza. 

Dowiedz się więcej 

Osłony przeciwpyłowe i odkurzacze 

Osłony przeciwpyłowe i odkurzacze mogą być przyłączone do wielu narzędzi i modeli Hilti.

W ofercie mamy osłony i odkurzacze do różnych filtrów (L i M).  

Dowiedz się więcej 

Unikanie pyłów dzięki wodzie

Systemy usuwające pył przy pomocy wody, mogą być stosowane jednocześnie do chłodzenia. Stanowią więc idealne rozwiązanie do ciężkich prac z zastosowaniem techniki diamentowej.

Dowiedz się więcejROZWIĄZANIA ZABEZPIECZAJĄCE PRZED HAŁASEM

Akumulatorowa wkętarko - wiertarka SF 6H-A22

Hałas to część naszej codzienności, ale zbyt wysokie natężenie dźwięków może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem słuchu. Ponieważ utrata słuchu jest nieodwracalna, zastosowanie środków prewencyjnych jest niezwykle istotne. 

Dyrektywa o bezpieczeństwie pracy 2003/10/EC ma na celu ochronę pracowników przed skutkami nadmiernego natężenia hałasu. 

Jako producent elektronarzędzi, czujemy się zobowiązani do przekazania kilku istotnych informacji dotyczących hałasu. W szczególności dotyczą one:

 • Zagrożenia związanych z hałasem

 • Udostępnienie danych zmierzonych zgodnie z przepisami tak, aby klienci mogli je wykorzystać do analizy ryzyka oraz ustalenia czasu ekspozycji.

STALE PROWADZIMY BADANIA I ULEPSZAMY NASZE PRODUKTY Z MYŚLĄ O TWOIM BEZPIECZEŃSTWIE

Bezpieczeństwo na budowie

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność biznesu to dla nas podstawowy warunek zrównoważonego rozwoju. 

Nasze motto to „Budowanie lepszej przyszłości”. Ekonomiczny sukces Hilti może być kontynuowany jedynie w oparciu o zadowolonych klientów, pracowników, partnerów, dostawców i udziałowców. Dlatego odpowiedzialne postępowanie wobec naszego społeczeństwa i środowiska jest stałym elementem kultury naszego przedsiębiorstwa. 

„Zobowiązujemy się do redukcji negatywnych oddziaływań człowieka na środowisko oraz zrównoważonego rozwoju w strefie naszego działania”.