Image alt text (optional)

BIM przy budowie mostów

Rozwiązania Hilti, które otwierają nowe możliwości współpracy

Model współpracy przy realizacji projektu zgodny z BIM zapewnia lepszą koordynację pomiędzy branżami. Włącza gotowych na to dostawców jako partnera w całym procesie budowlanym.

Inwestycja na wczesnym etapie w szczegółowy projekt przy użyciu metodologii BIM pozwala zmniejszyć nakład pracy i koszty na późniejszych etapach, a wyniku tego na całym projekcie.

MODELOWANIE OBIEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH

Wraz z nowymi, znormalizowanymi formatami wymiany opartymi na standardzie „Industry Foundation Class (IFC) - bSI draft Standardu 4.2”, które są koordynowane na szczeblu międzynarodowym w grupach roboczych BuildingSmart [2], rozszerzenia dotyczące projektowania infrastruktury (IFC-Bridge , IFC -Rail, IFC-Tunnel i IFC-Road) zapewniają większą przejrzystość między partnerami , a tym samym zmniejszają konflikty podczas projektowania.

Prosta integracja procesów

Projektowanie

Znaczna oszczędność czasu i kosztu materiałów, brak potrzeby zmian/opprawek na budowie.

Prefabrykacja

Oszczędność czasu przy jednoczesnym podniesieniu jakości.

Logistyka

Wysoka produktywność i przejrzystość dzięki bezpośredniej dostawie na plac budowy, wtedy kiedy to jest potrzebne.

Bim-to-field

Zwiększona produktywnośc i dokładność na placu budowy.

Dostęp do dokumentacji

Śledzenie i dokumentacja ułatwiająca proces odbiorów i nadzoru.

Field-to-bim

Dokładna dokumentacja powykonawcza lub inwentaryzacja.

Please enter alternative text here (optional)
1 / 4
Hilti jako partner w procesie BIM

Hilti wraz ze swoimi produktami i usługami jest gotowy do wsparcia Cię na każdym etapie inwestycji zapewniając dane i usługi, których potrzebujesz.

Please enter alternative text here (optional)
2 / 4
Rozwiązania Hilti BIM na przykładzie szyny kotwiącej zatapianej HAC-C-P A4

Szerokie portfolio rozmiarów i wariantów, pozwala wybrać produkt idealnie pasujący do Twojego projektu.

Please enter alternative text here (optional)
3 / 4
Export obiektu BIM za jednym kliknięciem

Dzięki bibliotece HILTI HIM/CAD wszystkie potrzebne warianty produktu można łatwo wyeksportować w formacie odpowiednim dla Twojego oprogramowania CAD.

Please enter alternative text here (optional)
4 / 4
Integracja z oprogramowaniem Revit®

Modelowanie BIM w Autodesk Revit jest obsługiwanie przez zapewnienie sparametryzowanych obiektów dla wszystkich wariantów naszych produktów. Konfiguruj wygodnie i przypisuj właściwości bezpośrednio z poziomu Autodesk.

Hilti jako partner w procesie BIM

Budownictwo zintegrowane z BIM

Revit Plugin

Pobierz tutaj

Obiekty BIM w zależności od stosowanego oprogramowania