BUDOWANIE Z UŻYCIEM PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH WKLEJANYCH W BETON

Do czego służy zbrojenie?

Wklejane pręty zbrojeniowe mogą być używane do konstruowania większości połączeń na placu budowy, np. ścian, płyt, belek, fundamentów lub słupów.

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH KONSTRUKCJI

Oto najbardziej powszechne zastosowania prętów zbrojeniowych wklejanych w beton:

 • Przedłużanie ścian
 • Przedłużanie słupów
 • Przedłużanie belek
 • Przedłużanie płyt
 • Przedłużanie balkonów
Hilti post installed rebar wall extensions

Przedłużanie ścian

Hilti post installed rebar HIT-RE 500 column extensions

Przedłużanie słupów

Hilti post installed rebar balcony extensions

Przedłużanie belek

Hilti post installed rebar slab extensions

Przedłużanie płyt

POŁĄCZ NOWE KOMPONENTY Z ISTNIEJĄCYMI KONSTRUKCJAMI

Są to swobodnie podparte lub sztywne połączenia służące do:

 • Łączenia belek ze ścianą
 • Łączenia sklepienia ze ścianą
 • Montażu konstrukcji schodów do istniejących ścian
 • Łączenia ścian
Hilti post installed rebar beam to wall extensions

Połączenie belki z istniejąca ścianą

Hilti post installed rebar corbel to wall connection

Łączenia sklepienia ze ścianą

Hilti post installed rebar staircase connected to an existing wall

Montaż konstrukcji schodów do istniejącej ściany

Hilti post installed rebar wall to wall connection

Łączenie ścian

WZMACNIANIE ISTNIEJĄCYCH KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Opracowaliśmy unikalne rozwiązania, uwzględniające tarcie przy ścinaniu podczas konstruowania połączenia nadbetonu na moście oraz wzmocnienie na przebicie.

 • Nadbeton
 • Zbrojenie stropu
 • Fundament pod słupy
 • Wzmocnienie płyt mostu
Hilti post installed rebar concrete overlay

Nadbeton

Hilti post installed rebar ceiling reinforcement

Zbrojenie stropu

Hilti post installed rebar bridge deck strengthening

Wzmocnienie płyt mostu

Hilti post installed rebar column foundation

Fundament pod słupy

POWIĄZANE KOTWY CHEMICZNE HILTI PRZEZNACZONE DO WKLEJANIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

ZAPYTAJ INŻYNIERA

 • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami.

  Biuro Techniczne

POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE