Image alt text (optional)

ROZBUDOWA NABRZEŻA OLIWSKIEGO W GDAŃSKU

Firma wykonawcza: Strabag Sp. z o.o.

Data rozpoczęcia inwestycji: 2019

Planowana data zakończenia inwestycji: 2021

Rozbudowa i przebudowa Nabrzeża Oliwskiego w Gdańsku w zakresie prac hydrotechnicznych, instalacji rurowych, instalacji kablowych i nawierzchni. Remont 1200m linii przeładunkowej. Przebudowa Nabrzeża Oliwskiego poprawiła funkcjonalność, zwiększyła liczbę typów obsługiwanych statków, przepustowość oraz poziom bezpieczeństwa jednostek.

Czy wiesz, że… ściąg stalowy Ø36 zakotwiony na żywicy HILTI RE500V3 na tej inwestycji przeniósł siłę ponad 200kN co odpowiada dziesięciu czerwonym samochodom SKODA jakimi codziennie poruszamy się do naszych klientów?

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

1.Kotwienie prętów zbrojeniowych z zastosowaniem systemu kotwienia HILTI - użyto żywicy epoksydowej RE-500V3 oraz akumulatorowych dozowników HDE500. Pręty wklejane były w stary oczep betonowy w celu jego połączenia ze zbrojeniem nowej warstwy betonowej wylewanej od góry oraz od strony kanału wodnego Dzięki zakotwieniu prętów zbrojeniowych z użyciem żywicy RE500V3 powstał nowy żelbetowy oczep gotowy przyjąć do rozładunku większe jednostki i zwiększający bezpieczeństwo użytkowników. Wartość zastosowanych żywic to 120 tys. PLN.

2.Kotwienie ściągów stalowych z zastosowaniem systemu kotwienia HILTI – użyto żywicy epoksydowej RE500V3, dozowników akumulatorowych HDE500, tłoków wtryskowych HIT-SZ, elastycznych węży przedłużających HIT-VL, szczotek HIT-RB. Ściągi stalowe Ø36 kotwione na głębokość 800mm tuż nad poziomem lustra wody w celu stabilizacji osadzonej w dnie kanału ścianki szczelnej. Wartość wszystkich elementów systemu to 15 tys. PLN.

OPIS WSPÓŁPRACY

Dostarczyliśmy firmie STRABAG systemowe rozwiązanie kotwienia prętów zbrojeniowych, ściągów stalowych oraz elementów wyposażenia oczepu. Doradzaliśmy w doborze głębokości zakotwienia oraz średnic prętów, dobieraliśmy rodzaje żywic pod konkretne aplikacje w jakich mają być zastosowane, przeszkoliliśmy pracowników z prawidłowej techniki wklejania prętów zbrojeniowych  od wywiercenia otworu po instalację pręta w otworze. Przy trudnych kotwieniach, jak wklejenie ściągu Ø36 na głębokość 800mm tuż nad lustrem wody, konsultowaliśmy z firmą STRABAG prawidłowe wykonanie takiego zakotwienia. Na życzenie wykonawcy nasi inżynierowi kilkukrotnie przeprowadzili testy nośności zakotwień korzystając z testerów HAT370. Testy potwierdziły odpowiednią nośność wszystkich zakotwień wykonanych z zastosowaniem systemu HILTI.