JAK ZAPROJEKTOWAĆ WKLEJANE PRĘTY ZBROJENIOWE?

Wskazówki do projektowania

Hilti post installed rebar HIT-RE 500

Zawsze projektujemy wszystko w oparciu o Eurocode 2 i TR023. Jednak i tym razem postanowiliśmy pójść o krok dalej.

Stworzyliśmy szereg unikalnych koncepcji projektowych, dzięki którym budowa z zastosowaniem techniki wklejanych prętów zbrojeniowych stała się bardziej ekonomiczna. Wszystkie bazują na jednej prostej zasadzie: nasze wiodące produkty są tak innowacyjne, że wklejane pręty zbrojeniowe montuje się w zupełnie nowy, udoskonalony sposób.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE HILTI DLA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

Zaprojektowaliśmy kilka rozwiązań dla placów budowy, w których stosujemy metodę wklejania prętów zbrojeniowych. Pomagają one pokonać ograniczenia stawiane przez przepisy budowlane dotyczące betonu konstrukcyjnego.

Hilti rebar anchorage length design

Mniejsza długość kotwienia

Jest to najbardziej powszechne zastosowanie techniki wklejania prętów zbrojeniowych. Pozwala włączyć nowe elementy do już istniejącej konstrukcji.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi budowli z betonu konstrukcyjnego, siła wiązania prętów zbrojeniowych zalewanych betonem jest ograniczona, nawet przy otulinie betonowej o znacznej grubości.

W ten sposób w niektórych miejscach, takich jak ściany, gdzie głębokość kotwienia jest często ograniczona, wykorzystywane jest spawane zbrojenie poprzeczne lub haki. Ich zadaniem jest kompensowanie mniejszej dostępnej długości kotwienia.

Nasze badania oraz badania naszych partnerów wykazały, że siła wiązania prętów zbrojeniowych wklejonych za pomocą żywic Hilti jest wyższa niż w przypadku prętów zbrojeniowych zalewanych betonem na placu budowy, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej otuliny betonowej.

Metoda projektowania prętów zbrojeniowych Hilti HIT (Hilti HIT Rebar Design Method) oparta jest na wyższej sile wiązania, która pozwala zredukować długość zakotwienia aż o 70%. By to osiągnąć należy zastosować odpowiednią otulinę betonową uwzględniając wytyczne w przepisach budowlanych.

Post installed rebar anchorage length Eurocode 2 solution

Rozwiązania Eurocode 2

Post installed rebar anchorage length Hilti HIT rebar design method

Metoda projektowania prętów zbrojeniowych Hilti HIT

Hilti rigid rebar connection with straight bars

Użycie prętów prostych w sztywnych połączeniach zbrojenia

Aby uzyskać właściwą wytrzymałość sztywnych łączeń, na przykład pomiędzy płytami a ścianami, belkami i płytami, belkami i ścianami, słupami i fundamentami, niezbędne są pręty zbrojeniowe odgięte lub pręty zakończone hakiem.

Znaleźliśmy sposób, by to osiągnąć.

We współpracy z naszymi partnerami z Uniwersytetu Technicznego w Monachium i American University of Beirut, sprawdzaliśmy, jak użyć prostych prętów zbrojeniowych do stworzenia sztywnych połączeń. Nasze rozwiązanie opiera się na modelu strut-and-tie / układzie prętowym. 

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Zbrojenie na przebicie

Zbrojenie na przebicie stosowane jest głównie podczas renowacji i wzmacniania starych konstrukcji, w tym obiektów mostowych.

W Hilti wymyśliliśmy nowy i łatwiejszy sposób stosowania zbrojenia na przebicie, polegający na wprowadzeniu kotew tylko z dolnej części płyty. Można to zrobić za pomocą kotew Hilti HZA-P, które wklejone są przy użyciu zaprawy Hilti do nawierconych otworów, nachylonych w stronę słupa.

Ta metoda jest o wiele prostsza niż tradycyjne wklejanie prętów zbrojeniowych, projektowanych na przebicie gdzie jednocześnie i górna i dolna strona płyty poddawane są obróbce w tym samym czasie, wraz z otworami przewierconymi przez płytę. W niektórych przypadkach należy także zdjąć otulinę płyty. Przeważnie jej górna część jest niedostępna przez co nie ma możliwości prowadzenia prac od tej strony.

Post installed rebar shear reinforcement Eurocode 2 solution

Rozwiązania Eurocode 2

Post installed rebar shear reinforcement Hilti design solution

Rozwiązanie projektowe Hilti

Hilti concrete overlay and shear reinforcement design concept

Nadbeton

W Hilti stworzyliśmy unikalne rozwiązanie uwzględniające tarcie przy ścinaniu. Przeznaczone jest ono do projektowania połączenia nadbetonu na obiekcie mostowym.

Często zdarza się, że do wzmocnienia lub naprawy istniejącej konstrukcji betonowej stosowana jest nowa warstwa betonu. Istotnym elementem tych projektów jest przenoszenie naprężeń na całej powierzchni łączenia nowego i starego betonu.

Opracowaliśmy metodę projektowania, której celem jest skuteczne przenoszenie sił ścinających dla tego typu konstrukcji budowlanych - z uwzględnieniem kohezji, wytrzymałości ze względu na tarcie i wytrzymałości na siły ścinające zbrojenia projektowanego na ścinanie umieszczonego na całej długości łączenia. Jej zalety to:

  • Proste i niezawodne zastosowanie w różnych przypadkach
  • Zapewnienie właściwości monolitycznych elementu konstrukcyjnego
  • Siły ścinające są przenoszone w niezawodny sposób, nawet jeśli powierzchnia łączenia jest spękana
  • Szeroki zakres zastosowań
  • Zmniejszenie wymogów dotyczących długości zakotwienia
Post installed rebar concrete overlay Eurocode 2 solution

Rozwiązanie Eurocode 2

Post installed rebar concrete overlay Hilti design solution

Rozwiązanie projektowe Hilti

ZAPYTAJ INŻYNIERA

  • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami.

    Biuro Techniczne

POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE

POWIĄZANE KOTWY CHEMICZNE DO WKLEJANIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH