Hilti firestop Cast-in Device CFS-CID

DLACZEGO OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA JEST TAK ISTOTNA?

Przepisy przeciwpożarowe, ochrona życia ludzkiego i zapobieganie pożarom

Systemy ochrony przeciwpożarowej mają na celu ratowanie życia ludzkiego i ochronę budynku przed skutkami pożaru.

Do ich stosowania obliguje też obowiązujące prawo.

Podstawowym zadaniem systemów biernej ochrony przeciwpożarowej jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się płomieni, dymu i toksycznych gazów w przypadku wystąpienia pożaru.

Poszczególne elementy systemów biernej ochrony przeciwpożarowej wypełniają przepusty instalacyjne w ścianach, sufitach i podłogach. Dzięki temu rury i kable są zabezpieczone przed ogniem.

System biernej ochrony pożarowej powinien być uwzględniony w każdym projekcie budowlanym już na samym początku inwestycji.

Możesz liczyć na naszą pomoc na każdym etapie jego projektowania. Oferujemy szeroki asortyment produktów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, oprogramowanie do projektowania oraz wsparcie techniczne przy projektowaniu i określaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych.

JAK ZAPROJEKTOWAĆ EFEKTYWNY SYSTEM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ?

Hilti firestop Cast-in Device rebar

Elementy systemów biernej ochrony przeciwpożarowej umieszcza się w szczelinach, jakie znajdują się w ścianach i stropach. Dzięki temu płomienie, dym i toksyczne gazy nie rozchodzą się tak szybko po budynku.

Nawet jeśli tylko jedna szczelina będzie nieszczelna, cały system biernej ochrony przeciwpożarowej przestaje być efektywny.

Z tego powodu konieczne jest stosowanie kilku rozwiązań przeciwpożarowych jednocześnie. Umożliwi Ci to:

  • Dokładne wypełnienie wszystkich szczelin w przegrodach budowalnych między strefami pożarowymi.
  • Efektywną integrację wielu zabezpieczeń ogniochronnych.
  • Wybór pomiędzy różnymi produktami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które można dopasować do wielu różnych rozmiarów i kształtów wiązek kabli, rur i dylatacji. 

ZAPYTAJ INŻYNIERA

  • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami.

    Biuro Techniczne

NIEZAWODNE SYSTEMY PRZECIWPOŻAROWE

Produkty z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej dla Architektów Hilti

DLA ARCHITEKTÓW

Dowiedz się więcej
Produkty z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej dla Planistów ds. elektryki i mechaniki Hilti

DLA PLANISTÓW DS. ELEKTRYKI I MECHANIKI

Dowiedz się więcej
Produkty z zakresu biernej chrony przeciwpożarowej dla wykonawców generalnych i kierowców

DLA WYKONAWCÓW GENERALNYCH I KIEROWNIKÓW PROJEKTU

Dowiedz się więcej
Produkty z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej dla właścicieli budynków i wyspecjalizowanych konsultantów Hilti

DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW I WYSPECJALIZOWANYCH KONSULTANTÓW

Dowiedz się więcej

Produkty z zakresu ochrony przeciwpożarowej firmy Hilti spełniają międzynarodowe normy bezpieczeństwa pożarowego. Do ich produkcji wykorzystujemy materiały ognioodporne, które zwiększają swoją objętość podczas pożaru, wypełniając szczeliny powstałe na skutek topnienia materiałów. Wyróżnia je ponadto łatwy montaż, konserwacja i kontrola. 

NASZE PRODUKTY Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ POPRAWIAJĄ PARAMETRY Z ZAKRESU FIZYKI BUDOWLI

Produkty z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej Hilti nie tylko chronią budynek przed ogniem, ale mają też korzystny wpływ na:

  • Akustykę budynku – blokują szczeliny, którymi może przenikać dźwięk.
  • Ruchy budynku – minimalizują skutki trzęsienia ziemi, rozszerzalności cieplnej, odkształcenie konstrukcji lub drgania w obiektach przemysłowych.
  • Ochronę budynku przed grzybem i pleśnią – uszczelniają konstrukcję, chroniąc ją przed wilgocią. Z tego powodu często wykorzystuje się je do projektowania szpitali.
  •  Poprawę klasyfikacji budynku pod kątem właściwości proekologicznych – projektując nasze produkty mamy na uwadze zawartość lotnych związków organicznych do celów certyfikacji LEED i BREEAM.