ROZWIĄZANIA BIERNEJ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA CENTRÓW ZARZĄDZANIA DANYMI

Rozwiązania ogniochronne odpowiednie dla małego, średniego i dużego natężenia ruchu

Hilti firestop for data management

Oferujemy szeroki zakres rozwiązań z zakresu biernej ochrony przeciwpożarowej dotyczących okablowania, dla już istniejących i nowych przepustów.

Ich główne zalety to:

  • Łatwy i szybki montaż i inspekcje.
  • Bezproblemowe prowadzenie kabli i przewodów.
  • Ograniczenie przenikania dymu.
  • Zgodność z najbardziej surowymi międzynarodowymi normami, takimi jak ASTM i EN.
  • Zgodność z wytycznymi ETA i UL.

ROZWIĄZANIA OGNIOCHRONNE DLA NOWYCH I JUŻ ISTNIEJĄCYCH PRZEPUSTÓW

Nasze systemy ogniochronne  przeznaczone są zarówno dla nowo budowanych jak i remontowanych obiektów.

Oferujemy szeroki wybór produktów do biernej ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku nowych instalacji, kable można zabezpieczyć stosując ogniochronne płyty, kołnierze lub masy uszczelniające po zakończeniu montażu. Istnieje także możliwość zastosowania urządzeń ogniochronnych, takich jak rękaw ogniochronny montowany w ścianie lub w stropie przed poprowadzeniem kabli.

Jeśli musisz poprowadzić wiele kabli i/lub korytek kablowych przez przepust o dużej średnicy, wykorzystaj nasze bloczki lub obejmy ogniochronne.

W przypadku otworu o nieregularnym kształcie, użyj kwadratowego kołnierza ogniochronnego kabla, piany lub masy uszczelniającej. 

POWIĄZANE PRODUKTY

ZAPYTAJ INŻYNIERA

  • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami.

    Biuro Techniczne

ROZWIĄZANIA OGNIOCHRONNE ODPOWIEDNIE DLA MAŁEGO, ŚREDNIEGO I DUŻEGO NATĘŻENIA RUCHU

Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie, trzeba najpierw określić, jak często w zabezpieczanych przepustach będą prowadzone kable.

Główne pomieszczenia biurowe, komputerowe, centra przetwarzania danych, budynki komercyjne, zakłady opieki zdrowotnej i laboratoria to miejsca o dużym natężeniu ruchu. W związku z tym często wprowadzane są tam zmiany dotyczące zastosowań telekomunikacyjnych i elektrycznych.

Ognioodporne rozwiązanie stosowane przy tego typu projektach ma umożliwić poprowadzenie nowych kabli bez powodowania jakichkolwiek uszkodzeń. Nie powinno ono też stwarzać konieczności zakupu nowych zabezpieczeń, takich jak rękawy, bloczki lub masy.

W obiektach o małym lub średnim natężeniu ruchu, przepusty powinny zostać zabezpieczone przed pożarem w sposób, niewymagający częstych modyfikacji.

Przy małym natężeniu ruchu, przepusty są zazwyczaj zabezpieczane za pomocą przegród, płyt, zapraw lub mas uszczelniających. W większości przypadków po montażu nie przeprowadza się już żadnych modyfikacji.