Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu

Część lądowa i morska

Terminal LNG
Osiedle Krakowska Południe w Rzeszowie

Opis inwestycji

Terminal LNG to inwestycja służąca do odbioru i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), dostarczanego drogą morską z każdego kierunku świata. Został wybudowany na powierzchni 48 ha, a jego wartość to 3 mld złotych. W jego skład wchodzą: dwa zbiorniki o pojemności 160 tys.m³ każdy, budynki techniczne oraz instalacje i urządzenia służące do regazyfikacji i przesyłu gazu. Na potrzeby obsługi metanowców został wybudowany nowy port z falochronem o długości ok. 3 km.

Do zamocowania konstrukcji stalowej, użyto 1.500 litrów żywicy HIT-RE 500 i HIT-HY 200. wykonano 20.000 zakotwień chemicznych i 100.000 mechanicznych. Na budowie wykorzystano kotwy mechaniczne: HDA, HSL, HST, HSA, HSV, HKD, HCA, HUS i HRD. Kotwy firmy HILTI były jedynym systemem kotwienia elementów konstrukcyjnych na budowie.

 

Systemy biernej ochrony przeciwpożarowej HILTI posiadają Certyfikat FM, przez co wykorzystanie na budowie było niemalże 100%. W systemie CP673 zabezpieczono ok. 400 m² przejść instalacyjnych. Zabezpieczono ponad 2 km szczelin i dylatacji masą CFS-SP WB i CFS-S SIL. Do zabezpieczenia kabli wykorzystano 6 300 sztuk poduszek ogniochronnych CFS-CU. Dodatkowo rury zabezpieczono: CFS-S ACR, CFS-C P, CFS-C EL, CP 648, CFS-B, CFS-F FX, CFS-M RG.

Please enter alternative text here (optional)

Do wklejania prętów zbrojeniowych i kotwienia konstrukcji stalowej zastosowano żywice iniekcyjne: HIT-RE 500 i HIT-HY 200. Stosowano również kotwy mechaniczne: HSL, HST, HKD, HUS i HRD.

PRODUKTY HILTI ZASTOSOWANE W TEJ INWESTYCJI

ZAPYTAJ INŻYNIERA

  • Masz pytanie dotyczące zagadnień technicznych? Skontaktuj się z nami.

    Biuro Techniczne

POWIĄZANE OPROGRAMOWANIE