Image alt text (optional)

Centrum Południowe

Firma wykonawcza: FUEGO Sp. z o.o.

Planowana data zakończenia inwestycji: 2020/2021

Centrum Południowe to nazwa terenu między hotelem Wrocław a Sky Tower oraz ul. Powstańców Śląskich i Gwiaździstą, na którym powstaje pięć biurowców.                                            

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

1. Wykonanie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych instalacji elektrycznych oraz mechanicznych

2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej przepustów przeciwpożarowych za pomocą oprogramowania Hilti Docu Manager

 

OPIS WSPÓŁPRACY

Zastosowane produkty, rozwiązania, oprogramowanie Hilti: Docu Manager, CP673, CFS-D25, CFS-F FX, CFS-S-ACR, CFS-IS, CP648, CFS-C EL