PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ NA PLACU BUDOWY

Realizacje projektów z wykorzystaniem montażu bezpośredniego

W Hilti nie tylko produkujemy żywice i narzędzia niezbędne do wykonania zbrojenia konstrukcji, ale radzimy też jak optymalnie wykorzystać je na placu budowy.  

Uczestniczyliśmy już w wielu innowacyjnych projektach. Pomagamy przy renowacji obiektów historycznych, budowie mostów i tuneli metra.

Jesteśmy zawsze gotowi do niesienia pomocy. Zatrudniamy zespoły wykwalifikowanych Inżynierów, którzy służą wsparciem na każdym etapie budowy – od wstępnego projektu do zakończenia prac. 

Brama Oławska

Biurowiec Brama Oławska zlokalizowana na przeciwko Galerii Dominikańskiej została wybudowana na działce, na której od 1970 znajdował się dawny biurowiec PZU projektu Ryszarda Natusiewicza. Ze względu na stan techniczny został wyburzonego kilka lat temu. Podczas realizacji tego projektu HILTI wsparło projekt zamocowaniem instalacji elektrycznych i innych.

Dowiedz się więcej

Tunel S7 w Skomielnej - Podbudowa, Natrysk, Wentylatory

Podczas prac związanych z zamocowaniem siatki nośnej pod natrysk przeciwpożarowy w tunelu zużyto około 2 miliony gwoździ. Inne rozwiązanie zastosowane na tej budowie czyli system wentylacyjny to jeden z najbardziej newralgicznych elementów wyposażenia tuneli komunikacyjnych. Spełnia on rolę zarówno w poprawnym funkcjonowaniu tuneli ale również odgrywa kluczową rolę związaną z bezpieczeństwem ludzi podczas wypadków w tunelach. HILTI zapewniło zarówno kotwy mocujące wentylatory ale również sprawdziło ich nośność w warunkach budowy co daje gwarancję poprawnego i profesjonalnego funkcjonowania całego systemu.

Dowiedz się więcej
Centrum logistyczne portu Gdynia - budowa nowych placów manewrowo-składowych

Centrum logistyczne portu Gdynia - budowa nowych placów manewrowo-składowych

Gdynia to jeden z najszybciej rozwijających się portów nad Bałtykiem. Ilość przeładowywanego tam towaru rośnie w sposób bardzo dynamiczny w ostatnich latach. Aby móc zwiększyć moc składowania i przeładunku powstał plac składowania w realizacji którego pomogło HILTI z aplikacją montażu bezpośrednie przy realizacji głównej płyty betonowej placu.

Dowiedz się więcej
Bud. bloku energetycznego na terenie ZA Puław

Bud. bloku energetycznego na terenie ZA Puławy - instalacja hydrantowa

Przedmiotem rozwiązania były zamocowania instalacji hydrantowej dla nowobudowanego bloku węglowego elektrowni węglowej na terenie ZA Puławy. Właściwe działanie i zamocowanie takiej instalacji jest krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego tego typu obiektu. Dzięki wsparciu rozwiązań HILTI zamocowany reaktor katalityczny zainstalowany na budowanym bloku powinien obniżać stężenie NOX w spalinach z około 350 do 150 lub 75 mg/Nm3.

Dowiedz się więcej

Budowa Sądu Rejonowego w Toruniu

Podczas wznoszenia Sadu Rejonowego w Toruniu zostało wykorzystane nowoczesne rozwiązanie mocowania wełny mineralnej do ścian żelbetowych. Pozwoliło to uzyskać efekt gotowego ocieplenia i gotowej elewacji w bardzo krótkim czasie. Do mocowania użyto ponad 100 tysięcy łączników HILTI.

Dowiedz się więcej