JAK WYKONYWAĆ PRACE WYBURZE­NIOWE NIEMAL BEZPY­ŁOWO?

Systemy odsysania pyłu (DRS) skutecznie usuwają niebezpieczne pyły

Systemy odsysania pyłu Hilti do młotów wyburzeniowych
System odsysania pyłu TE DRS-B Hilti

Korzystając z systemu odsysania TE DRS-B, nie przekraczasz ustawowych maksymalnych stężeń pyłu i chronisz pracowników przed jego szkodliwym działaniem.

Zmniejsza się także zużycie narzędzi i materiałów eksploatacyjnych, dzięki czemu Twoi pracownicy są bardziej produktywni. 

SZKODLIWY PYŁ

Drobny pył na placu budowy może prowadzić do ciężkich, nieuleczalnych chorób płuc, takich jak krzemica. Podczas gdy większe cząstki pyłu są filtrowane przez usta i nos, bardzo drobny pył może przedostać się do dróg oddechowych, a nawet do płuc. Szczególnie niebezpieczny jest pył krzemionkowy, który powstaje podczas rozbijania betonu.

KOMPLETNY SYSTEM

Nasze systemy odsysania pyłu (DRS) do użytku wewnątrz pomieszczeń, usuwają szkodliwy pył u źródła jego powstawania i mogą być stosowane z każdym młotem wyburzeniowym Hilti. Wszystkie elementy systemu są do siebie doskonale dopasowane. Próżniowy system odsysania łatwo połączysz z uchwytem wiertarskim i dostosujesz do konkretnego dłuta.

Rezultat: niemal bezpyłowy plac budowy.

DLA ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

Dopuszczalne stężenia pyłów, określane ustawowo na poziomie krajowym i ponadnarodowym, mają na celu ochronę pracowników przed nadmierną ekspozycją na pył.

Podzielamy Twoje zaangażowanie w kwestie zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Od wielu lat nasza firma intensywnie angażuje się w opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, które służą minimalizacji pyłu na placu budowy.