OPROGRAMOWANIE HILTI - POSTANOWIENIA UMOWNE

Produkty z kategorii Oprogramowanie podlegają szczególnym postanowieniom umownym. Zwraca się na to uwagę również w opisie produktu. Zamawiając oprogramowanie, Klient potwierdza obowiązywanie szczególnych warunków umownych określonych w opisie produktu dla tego oprogramowania