SYSTEMY KOTEW – INFORMACJE OGÓLNE

Wytyczne ETAG

Europejskie wytyczne dla kotew

W całej Europie obowiązuje jednolity system oceny kotew budowlanych oraz kryteriów, jakie powinny spełniać. Określają je "Europejskie Wytyczne do Aprobat Technicznych" (ETAG - European Technical Assessment Guidelines):

Wytyczne ETAG dla kotew regulują wszystkie kryteria, dotyczące testów produktów oraz oceny wyników prób. Na ich podstawie określa się warunki zastosowania danego systemu kotew. W wytycznych znajduje się także szczegółowy opis procedur projektowania zakotwień oraz zakres kontroli jakości. W związku z wdrożeniem przepisów Europejskiego Rozporządzenia o Wyrobach Budowlanych (BauPVO), wytyczne ETAG są stopniowo dodawane do Europejskiego Dokumentu Oceny (EAD - European Assessment Document).

Wytyczne do Europejskiej Aprobaty Technicznej ETAG w zakresie techniki kotwienia:

  • ETAG 001 „Kotwy metalowe do stosowania w betonie”, TR023 ETAG 014 „Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych”
  • ETAG 020 „Łączniki tworzywowe jako mocowanie wielokrotnego użycia systemów niekonstrukcyjnych w betonie i konstrukcjach murowych”
  • ETAG 029 „Kotwy iniekcyjne do konstrukcji murowych”.

 

Zasada działania systemów kotwiących

Połączenie z użyciem sił tarcia - rozprężne, połączenie na zasadzie różnicy kształtów i połączenie chemiczne – adhezyjne to trzy procesy, które stanowią gwarancję niezawodnego osadzenia kotwy. W każdym systemie kotwienia, stosujemy jeden lub więcej tych mechanizmów. Dzięki temu z łatwością znajdziesz w naszym asortymencie produkt idealnie dostosowany do rodzaju podłoża i przenoszonej siły. 

Połączenie z użyciem sił tarcia:

W połączeniu z wykorzystaniem sił tarcia, w wyniku rozwarstwienia, jedna część kotwy (np. element rozprężający kotwy rozprężnej Hilti HST3) jest dociskana do ścianki otworu. Siły rozciągające są przenoszone przez tarcie.

Połączenie kształtowe:

Przy połączeniu kształtowym, mocowana kotwa (np. kotwa podcinająca HDA firmy Hilti lub żywica iniekcyjna HIT-HY 270)  podcina otwór lub wykorzystuje puste przestrzenie i tworzy czop.               Efekt ten można osiągnąć na dwa sposoby: w wyniku wypełnienia pustych przestrzeni w podłożu lub przy pomocy specjalnych systemów kotwienia Hilti. Ten rodzaj mocowania maksymalnie wykorzystuje nośność podłoża. Siły rozszczepiające nie powstają lub powstają jedynie w niewielkim stopniu.

Połączenie chemiczne:

W przypadku połączenia chemicznego, dwuskładnikowa żywica (np. system iniekcyjny Hilti HIT-HY) osadza się na szorstkiej powierzchni ścianek wierconego otworu, wykorzystując mikro nierówności tworząc zamocowanie chemiczne i mikrokształtowe jednocześnie.

System Hilti HIT-RE tworzy zamocowanie typowo chemiczne, oparte na zasadzie adhezji. Żywica skleja pręt kotwy z podłożem, dlatego w określonych warunkach możliwe jest wykonanie zakotwienia z dowolnym prętem przy użyciu diamentowej techniki wiercenia, podczas której powstały otwór jest bardzo gładki. Adhezyjne działanie żywicy zapewni prawidłowe zamocowanie.