ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z INTENSYWNYM NARAŻENIEM NA PYŁ BUDOWLANY

Pył stanowi poważne zagrożenie dla ludzi. Każdy, komu kiedykolwiek zdarzyło się oddychać w zapylonym pomieszczeniu, doskonale o tym wie. Powszechnie wiadomo również, że drobny pył może powodować poważne, długotrwałe skutki – począwszy od astmy, po wzbudzającą lęk pylicę. To oczywiste, że chcesz i musisz chronić swoich pracowników przed ryzykiem przewlekłej choroby zawodowej, gdyż skorzystają na tym nie tylko Twoi pracownicy. Ochrona przed pyłem budowlanym przyczynia się również do sukcesu Twojej firmy.

Image alt text (optional)

Na tej stronie dowiesz się o:

Alles Wichtige über Staub

Najważniejsze informacje na temat pyłu

Dowiedz się więcej

Zagrożenia dla zdrowia

Dowiedz się więcej

Podejmij wyzwanie z pyłem!

Dowiedz się więcej

PYŁY BUDOWLANE SĄ NIEBEZPIECZNE

W kwestii „pyłu budowlanego" ważne jest, by znać pył typu E (pył respirabilny) oraz jego podzbiór, pył typu A (pył inhalabilny). Pył typu E to „frakcja wdychana" pyłu, która dostaje się do płuc i jest częściowo od razu wykasływana. Natomiast pył typu A o mniejszych cząstkach  (< 5 µm) w zupełnie niezauważalny sposób dociera do najmniejszych gałęzi płuc, czyli pęcherzyków płucnych. Jeśli chodzi o pył typu A, istnieją różnice co do powodowanego ryzyka dla zdrowia. Dzieje się tak, ponieważ niektóre z najczęstszych pyłów na placach budowy są o wiele bardziej niebezpieczne niż zwykły pył domowy złożony z komórek skóry, włókien tekstylnych i podobnych nieszkodliwych materiałów: w budownictwie to głównie pyły zawierające kwarc, drewno lub azbest mogą być niebezpieczne dla Twoich pracowników. Mają one działanie rakotwórcze i mogą powodować różne rodzaje nowotworów płuc, nosa i zatok:

Pył kwarcowy

...nazywany jest również krzemianem krystalicznym. Powstaje podczas wiercenia, cięcia i dłutowania w betonie, cegłach, płytkach i piaskowcu - czyli w prawie każdym zastosowaniu i powszechnie występującym zwykłym materiale na placu budowy, bez względu na branżę - i jest szczególnie niebezpieczny. W większości przypadków ten pył budowlany jest czynnikiem powodującym pylicę lub krzemicę.

Pył drzewny

...powstaje podczas piłowania, frezowania, wiercenia i szlifowania. W przemyśle budowlanym pył drzewny związany jest głównie z suchą zabudową i jest często lekceważony. Drewno i pyły z twardego drewna, szczególnie z drewna bukowego lub dębowego, mogą powodować choroby takie jak nowotwory nosa i zatok.  

 

Pył azbestowy

... stanowi problem głównie podczas prac remontowych. Pył azbestowy może powodować azbestozę. Choroba ta ma objawy podobne do pylicy krzemowej i może prowadzić do nowotworu płuc. Co prawda stosowanie azbestu jest zakazane od 2005 roku, jednak według badań ekspertów VDI, tynki, wypełniacze i/lub kleje do płytek zawierające azbest można znaleźć w około 25% wszystkich istniejących budynków sprzed 1995 roku.

Właściwa klasa wydajności ma znaczenie

Odkurzacze są klasyfikowane według ich klasy wydajności. Ta z kolei opiera się na klasyfikacji pyłów według ich poziomów zagrożenia L, M i H:

Klasa wydajności L

Absorpcja pyłu przez system filtracyjny >99%

Odkurzacz klasy L jest odpowiedni do zwykłego pyłu domowego, pyłów  z miękkiego drewna, wapna i gipsu lub miki, czyli materiałów, które są z reguły nieszkodliwe dla zdrowia. Utylizacja filtra nie podlega żadnym specjalnym wymogom.

Zapoznaj się z naszymi odkurzaczami budowlanymi klasy L

Klasa wydajności M

Absorpcja pyłu przez system filtracyjny >99,9%

Stosowanie tych odkurzaczy w budownictwie jest ustawowo wymagane i określone jako wymóg minimalny. Odkurzacze tej klasy nadają się do odsysania pyłu twardego drewna, materiałów płytowych, cząstek pyłu z farb, ceramiki, betonu i cegły. Filtr musi być utylizowany z zachowaniem niskiego poziomu pylenia. Zapoznaj się z naszymi odkurzaczami budowlanymi klasy M.

Zapoznaj się z naszymi odkurzaczami budowlanymi klasy M

Klasa wydajności H

Absorpcja pyłu przez system filtrów >99,995%

Odkurzacze klasy H są obowiązkowe do odsysania dużych ilości bardzo niebezpiecznych pyłów, takich jak pył azbestowy, ołów, węgiel, nikiel, kobalt, miedź, kadm i pleśń. Następnie zużyte filtry należy zutylizować z zachowaniem niskiego poziomu pylenia.

 

RYZYKO DLA ZDROWIA

Czy wiesz, że drobny pył może utrzymywać się w płucach przez długie lata?A stamtąd może dostać się do krwiobiegu? Długotrwałe szkody spowodowane wieloletnią ekspozycją na pył zwiększają ryzyko wystąpienia cukrzycy, udaru mózgu lub zawału serca. Najczęstszą chorobą zawodową jest groźna pylica. Trudność polega na tym, że choroba ta jest zazwyczaj diagnozowana dopiero po latach. Nie da się jej wyleczyć i dlatego można jej zapobiec jedynie poprzez działania prewencyjne.

Pylica lub krzemica:

Pylica lub przewlekła krzemica są powodowane przez nadmierną ekspozycję na cząsteczki dwutlenku krzemu (= pył kwarcowy), które występują w drobnych cząstkach pyłu. Pył ten może być bardzo niebezpieczny, ponieważ wnika głęboko w płuca i osadza się w pęcherzykach płucnych. Z czasem tworzy się tkanka bliznowata, która utrudnia wchłanianie tlenu podczas wdychania. Choroba jest nieuleczalna i może być utrzymana na stabilnym poziomie tylko dzięki wczesnej diagnostyce.

Loading

Czy dzięki ochronie przed pyłem można rozwiązać problem z niedoborem wykwalifikowanych pracowników?

Odpowiedź jest jasna – tak. Prawie każda branża budowlana dotknięta jest brakiem wykwalifikowanych pracowników. Przeciętny monter ma dziś 42 lata – co leży tylko nieznacznie powyżej średniej w innych zawodach o intensywnej pracy w biurze. Jednakże ze względu na długotrwałe obciążenie mięśni, stawów i dróg oddechowych, praca montera często nie może być wykonywana, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wśród praktykantów branża budowlana nie cieszy się dobrym wizerunkiem, właśnie ze względu na duże obciążenie fizyczne i ryzyko długoterminowych szkód zawodowych. Sytuacja ta coraz bardziej się pogarsza. Aby być atrakcyjnym jako pracodawca, kompleksowa ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy muszą znajdować się na szczycie priorytetów w Twojej firmie – a ochrona przed pyłem odgrywa tu kluczową rolę.

Nasze rozwiązania produktowe dla pracy bez pyłu

Zarządzanie pyłem podczas wiercenia

Rozwiązania w zakresie zarządzania pyłem, dzięki którym miejsce pracy pozostanie czyste i które minimalizują obciążenie pyłem podczas wiercenia w betonie.

Do sklepu

Przeciwdziałanie pyleniu podczas szlifowania zgrubnego i precyzyjnego

Systemy odpylania, które umożliwiają praktycznie bezpyłowe szlifowanie betonu i innych mineralnych materiałów budowlanych.

Do sklepu

Przeciwdziałanie pyleniu podczas piłowania

Systemy odpylania, które umożliwiają praktycznie bezpyłowe cięcie drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Do sklepu

Przeciwdziałanie pyleniu podczas prac cięcia i rozdzielania

Systemy odpylania, dzięki którym plac budowy jest niemal wolny od pyłu podczas rozdzielania i cięcia betonu oraz innych podłoży mineralnych.

Do sklepu

ZWALCZ PYŁ

Na każdym etapie procesu budowlanego istnieje ryzyko znacznego zapylenia. Kluczem jest utrzymywanie wszystkiego w czystości i usuwanie pyłu w momencie, gdy tylko się pojawi.*

Choć pył jest niezwykle niebezpieczny, to można go dziś prawie całkowicie uniknąć w budownictwie dzięki odpowiednim urządzeniom. Różne odkurzacze, które pracują z wodą, parą lub powietrzem i mogą być podłączone do narzędzi, usuwają pył bezpośrednio w miejscu jego powstawania. Czasami można również zastąpić prace o dużym zapyleniu tymi, które wytwarzają mniej pyłu lub nie wytwarzają go wcale.

*Chris Keen, specjalistka ds. bhp, Laboratorium Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Dziewięć najprostszych sposobów na uniknięcie powstawania pyłu w miejscu pracy:

1 / 9

Jeśli to możliwe, należy stosować metody pracy generujące niewielką ilość pyłu. Obejmują one obróbkę na mokro lub sucho podczas wiercenia, cięcia i rozcinania. Ponadto należy też spróbować wiązać pył z wodą. Czy znasz na przykład system zarządzania wodą DD-WMS 100? Dzięki niemu pracujesz nie tylko niemal bez pyłu, ale jesteś także niezależny od przyłączy wodnych.

2 / 9

Używaj materiałów i produktów niskopylących wszędzie tam, gdzie możesz. Należą do nich np. granulat zaprawy, beton towarowy i gotowy tynk.

3 / 9

Regularnie czyść swoje strefy robocze, zapewnij odpowiednią wentylację i utrzymuj w czystości swoją odzież roboczą. Nie zamiataj, ponieważ spowoduje to wzbijanie się pyłu - zamiast tego użyj odkurzacza. Przy okazji: BG Bau zakazuje czyszczenia mioteł na placu budowy, ponieważ powodują one wzbijanie się dużych ilości pyłu w powietrze.

Please enter alternative text here (optional)
4 / 9

W regularnych odstępach czasu należy sprawdzać wydajność odkurzacza, a w razie potrzeby należy w odpowiednim czasie wymieniać filtry i sprawdzać, czy klasa wydajności odkurzacza jest odpowiednia dla danej objętości i klasy pyłu. 

Please enter alternative text here (optional)
5 / 9

Niezwykle ważne są odpowiednie środki ochrony osobistej, dotyczy to w szczególności maski przeciwpyłowej. Jeśli podczas danego zastosowania generowana jest duża ilość pyłu budowlanego, zakładanie maski jest kwestią oczywistą. Nawet podczas czynności, które potencjalnie generują mniejsze zapylenie zaleca się noszenie maski.

Please enter alternative text here (optional)
6 / 9

Korzystaj ze skoordynowanych systemów, składających się z narzędzia roboczego i urządzenia do odsysania pyłu. Hilti oferuje wydajne, łączone systemy zapobiegania pyłom i odpylania.

Please enter alternative text here (optional)
7 / 9

Użyj odpowiedniego urządzenia dla każdego z Twoich zastosowań. Każde "pylące" zastosowanie może być wykonywane na różne sposoby. Jednym z przykładów jest montaż bezpośredni zamiast rozwiązań montażowych wymagających wiercenia.

Please enter alternative text here (optional)
8 / 9

Bądź na bieżąco! Zapobieganie oznacza również szkolenie pracowników w zakresie postępowania z substancjami niebezpiecznymi. Podczas szkolenia Hilti na temat bezpieczeństwa w zakresie pyłu Twoi pracownicy poznają związane z nim niebezpieczeństwa, konsekwencje i środki zapobiegawcze.

Please enter alternative text here (optional)
9 / 9

SafeSet jako metoda zastosowania w zakresie chemicznego kotwienia i zbrojenia wklejanego oznacza nie tylko najwyższe bezpieczeństwo jeśli chodzi o wartości obciążeń. Metoda ta przewiduje również zastosowanie wiertła rurowego, które odsysa pył budowlany bezpośrednio w miejscu jego powstawania - co znacznie zmniejsza obciążenie pyłem podczas prac w czasie wiercenia.

STAWKA WIĘKSZA NIŻ TWOJE ZDROWIE

Przepisy

Jeśli na Twoim placu budowy pył może swobodnie się unosić, przekłada się to negatywnie nie tylko na Twoich pracowników. Jako wykonawca jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie określonych środków ochrony, dotyczących narażenia na pył, a UE ustaliła ścisłe wytyczne, które do stycznia 2020 roku zostały wdrożone przez każdy kraj członkowski. Niezastosowanie się do tych przepisów może skutkować surowymi karami, w tym wstrzymaniem prac budowlanych.

Jak dobrze znasz te przepisy?

wróg produktywności

Wysoki poziom zanieczyszczenia pyłem wpływa ujemnie na produktywność firmy i marżę zysku na projektach. Wynika to m.in. ze znacznej ilości czasu potrzebnego na przygotowanie i fazę końcową na placu budowy: opróżnienie i przykrycie/zabezpieczenie pomieszczeń oraz sprzątanie po zakończeniu prac. I nawet jeśli sumiennie wykonujesz te uciążliwe dodatkowe zadania, to i tak może dojść do uszkodzenia mebli i dywanów, za co Twoja firma poniesie odpowiedzialność. 

 

W ten sposób, dzięki wdrożeniu działań zapobiegających pyleniu, zaoszczędzisz czas i pieniądze!