PYŁ PODLEGA DYREKTYWOM

I będą one jeszcze bardziej rygorystyczne, gdyż w styczniu 2020 r. weszły w życie nowe wartości graniczne dla substancji rakotwórczych i mutagennych, które często występują w pyłach budowlanych. Dotyczy to zwłaszcza branży budowlanej. Pył krzemionki krystalicznej (pył kwarcowy) jest klasyfikowany przez UE jako rakotwórczy. Dopuszczalna wartość narażenia wynosi 0,05 mg/m3. Odpowiada to ilości włosa ludzkiego o długości 3 cm na metr sześcienny powietrza.   

 

Image alt text (optional)

Ile w rzeczywistości wynosi 0,05 mg /m3 pyłu?

Please enter alternative text here (optional)

Dane informacyjne o charakterze czysto technicznym nie są oczywiście zbyt pomocne w wyobrażeniu sobie, ile faktycznie wynosi tak określona wartość graniczna. Zatem oto przykład: aby osiągnąć maksymalne wartości graniczne, wystarczy taka ilość pyłu kwarcowego, która mieści się w szklance wody − wylana i równomiernie rozprowadzona na powierzchni wielkości stadionu piłkarskiego. Praktycznie nic nie widać? Zgadza się, ponieważ jeśli jesteś w stanie zobaczyć pył, oznacza to, że poziom zanieczyszczenia zdecydowanie przekracza maksymalną wartość graniczną. Jeśli teraz pomyślisz sobie, że Twój plac budowy wygląda czysto − to uważaj! Większość widocznego pyłu na placu budowy nie jest pyłem drobnym. Niebezpieczny pył to dokładnie ten, którego nie widać.

 

Więcej informacji na temat rozróżnienia rozmaitych rodzajów pyłu można znaleźć tutaj.

 

Wszystko, co ważne o dyrektywach

Co należy wziąć pod uwagę, gdy wejdą w życie w styczniu 2020 r.?

Poszczególne państwa muszą zapewnić, że w drodze substytucji (wymiany zastosowań) mogą zagwarantować możliwie niski poziom narażenia na pył.

Obszary pracy, które zostaną klasyfikowane jako obszary ryzyka, mogą być dostępne jedynie w ograniczonym stopniu. 

Wymagania w zakresie informowania i szkolenia pracowników są obecnie bardziej rygorystyczne. Ponadto zaostrza się kontrolę higieny i zdrowia.

Dokumentacja medyczna musi być przechowywana przez 40 lat.

Dyrektywa jest aktem prawnym, wyznaczającym cel, który wszystkie kraje UE muszą osiągnąć. Do poszczególnych krajów należy jednak opracowanie własnych przepisów, które pozwolą te cele osiągnąć. Jednocześnie nie wolno zaniedbywać przepisów krajowych.

Co się stanie, jeśli nie będziesz ich przestrzegać?

Please enter alternative text here (optional)

Jeśli naruszysz unijne lub krajowe wartości graniczne i dyrektywy, grożą Ci surowe kary pieniężne, a nawet całkowite wstrzymanie budowy. W każdym razie, to przedsiębiorca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich pracowników. Dotyczy to również narażenia na pył, ponieważ ten może spowodować niebezpieczne, długotrwałe szkody. Uwaga na pylicę płuc: tutaj możesz dowiedzieć się więcej o zagrożeniach dla zdrowia związanych z pyłem. 

ODPOWIEDNI SYSTEM OCHRONY PRZED PYŁEM

Sprawdź co możesz zrobić, aby przestrzegasz wszystkich przepisów.

Znalezienie odpowiedniej drogi w gęstwinie przepisów jest dość skomplikowane. Wiedza o tym, który sprzęt jest kompatybilny z danym systemem odpylania, a następnie zapewnienie najbardziej efektywnego odpylania jest czasochłonne i żmudne. Ale czy wiesz, że systemy, które są do siebie odpowiednio dopasowane, wykazują najlepszą wydajność odpylania w prawie każdym przypadku?

Rozwiązanie generujące najmniej pyłu dla każdego z zastosowań w systemie sygnalizacji świetlnej

Znajdziesz tu wszystkie najważniejsze zastosowania, od wiercenia, poprzez układanie płytek, aż po szlifowanie, a także dowiesz się, jak możesz je wykonać generując jak najmniejszą ilości pyłu.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?