Dodane do koszyka
Dodane do koszyka
Idź do koszyka

POLITYKA ZGODNOŚCI I ETYKA W BIZNESIE

Polityka antykorupcyjna Hilti

Hilti compliance and business ethics

Postępowanie zgodnie z zasadami prawa i  etyki oraz uczciwej konkurencji, w tym praktyki antykorupcyjne to podstawa wszystkich naszych działań. W Hilti od zawsze obowiązywały jasne i przejrzyste zasady, które są gwarancją naszej uczciwości, spójności i rzetelności.

Wraz z wzajemnym zaufaniem stanowią one podstawę naszych relacji z udziałowcami, klientami, dostawcami i partnerami biznesowymi. 

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY ANTYKORUPCYJNE

Bierzemy udział we wszystkich najważniejszych międzynarodowych inicjatywach mających na celu przeciwdziałanie korupcji. Nasze działania nie kończą się jednak na wymienionych niżej projektach. Wymagamy od naszych pracowników, aby także we własnym zakresie przeciwdziałali korupcji i łapownictwu, przy zachowaniu odpowiednich standardów społecznych i środowiskowych.

  • Razem Przeciw Korupcji
    W 2004 r. podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii przystąpiliśmy do inicjatywy Razem Przeciw Korupcji. Celem akcji jest podjęcie działań antykorupcyjnych w branży budowlanej na całym świecie. Chcemy w ten sposób zakomunikować, że polityka Hilti jest całkowicie przeciw łapownictwu.
  • Konwencja ONZ przeciwko korupcji
    W 2006 r. przyłączyliśmy się do antykorupcyjnej konwencji Narodów Zjednoczonych. To międzynarodowe porozumienie, pod patronatem ONZ, które zobowiązuje firmy do przestrzegania społecznych i środowiskowych standardów.

 

 

 

 

KODEKS POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW

Od wszystkich naszych pracowników wymagamy, aby zawsze działali zgodnie z prawem i naszymi wewnętrznymi zasadami. Są one dokładnie określone przez Kodeks Postępowania pracowników Hilti. Opisano w nim prawa i zasady, którymi kierujemy się podczas pracy i sposób w jaki prowadzimy interesy. Każdy członek naszego zespołu przechodzi ponadto specjalne szkolenie, które ma wdrożyć go w zasady obowiązujące w firmie. 

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

Umowy, jakie zawieramy z naszymi dostawcami obligują ich do spełniania podstawowych wymogów z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, bezpieczeństwa w miejscu pracy i ochrony środowiska. Wymagamy też powstrzymania się od działań o charakterze korupcyjnym. Standardy te pozostają niezmienne nawet wtedy, gdy obowiązujące przepisy krajowe lub międzynarodowe są mniej restrykcyjne. Do monitoringu naszych dostawców wykorzystujemy różne narzędzia kontroli, np. audyty.

WIĘCEJ O NAS

Zespół Hilti

NASZ ZESPÓŁ

Dowiedz się więcej
Nadrzędny cel i wartości Hilti

NADRZĘDNY CEL I WARTOŚCI

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami