Construction site productivity

Jak zwiększyć produktywność na placu budowy

z naszą usługą analizy produktywności

Rozumiemy, że niektóre z głównych wyzwań stojących przed branżą budowlaną to kontrolowanie kosztów, przestrzeganie przepisów i zarządzanie pracownikami, aby mieć pewność, że wszelkie prace zostaną wykonane prawidłowo.

Nieefektywność procesów, nieplanowane koszty i nieproduktywna siła robocza mogą wynieść do 25% całkowitego kosztu projektu, co może mieć negatywny wpływ na Twoją firmę i jej rentowność.

Jeśli nie chcesz zgadywać, porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów w dziedzinie produktywności na temat analizy produktywności. Pomożemy Ci obniżyć koszty i zwiększyć produktywność tam, gdzie ma to największe znaczenie dla Twojej firmy.

Kluczowe czynniki zwiększające produktywność

Cordless combihammer with dust removal solution

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu

Istnieje wiele marek i typów narzędzi do wyboru.

Ten pozornie prosty proces wyboru sprzętu i narzędzi budowlanych często wpływa na ilość czasu i wysiłku niezbędnego do wykonania zadania, więc może mieć duży wpływ na produktywność projektu. 

Wyposażenie w innowacyjne narzędzia pracownicy mogą pracować wydajniej, a jeśli wybierzesz partnera, który może zagwarantować Ci wsparcie w przypadku awarii, Twoja firma uniknie kosztownych przestojów spowodowanych niewłaściwymi narzędziami.

Zrozumienie rzeczywistych kosztów parku narzędzi

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, ile twoje narzędzia naprawdę Cię kosztują?

To, co płacisz zakupując narzędzia, to zwykle początek, ponieważ koszt posiadania wiąże się z wieloma opłatami bezpośrednimi i pośrednimi. Od naprawy i konserwacji, kalibracji i baterii, po czas potrzebny na organizację tych czynności. 

Aby obliczyć rzeczywisty koszt narzędzi, musisz najpierw wyróżnić koszty bezpośrednie i pośrednie. Cena zakupu to często tylko wierzchołek góry lodowej. 

solutions to manage safety and risk

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem

Branża budowlana jest szczególnie narażona na kradzież, ponieważ na budowie często przebywa niewykwalifikowany personel

Aby zmniejszyć ryzyko kradzieży na miejscu, musisz mieć jasną ewidencję wszystkich urządzeń i materiałów należących do Twojej firmy. Zachęca to pracowników do dbania o swoje narzędzia, co prowadzi do mniejszej liczby zagubionych lub skradzionych przedmiotów.

Posiadanie jasnej ewidencji przynosi również korzyści w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ można łatwo śledzić certyfikaty szkolenia pracowników oraz certyfikaty kalibracji i usług, aby upewnić się, że twoje zespoły działają bezpiecznie z certyfikowanym sprzętem.

digitalised construction site

Wprowadzenie digitalizacji

Jeśli chodzi o zwiększanie produktywności, wprowadzenie  technologii cyfrowej jest najszybszą ścieżką do osiągnięcia największych korzyści

Ważne jest, aby mieć możliwość pomiaru danych na placach budowy i projektach, na przykład jak dobrze narzędzia są wykorzystywane, gdzie się znajdują oraz kiedy dokumentacja pracownika i certyfikaty kalibracji tracą ważność. 

Oznacza to, że będziesz bardziej poinformowany o obszarach w swojej firmie, w których możesz poprawić produktywność i zaoszczędzić pieniądze.  

ZWIĘKSZ PRODUKTYWNOŚĆ I OBNIŻ KOSZTY

Wszystko to może nieco przytłaczać, co utrudnia podjęcie decyzji, od czego zacząć. Jednak zbadanie tych kluczowych obszarów może pomóc w określeniu priorytetów mających największy wpływ na poprawę produktywności. A wspaniała wiadomość jest taka, że nie musisz robić tego na własną rękę

Nasi eksperci w dziedzinie produktywności mogą pomóc w określeniu możliwości optymalizacji  i usprawnienia parku narzędzi oraz  digitalizacji  sposobu zarządzania narzędziami i innymi zasobami, aby zminimalizować ukryte koszty i zwiększyć ogólną produktywność. Pomożemy Ci wprowadzić zmiany, które pozwolą Ci zwiększyć produktywność oraz obniżyć koszty.

Wraz z Twoim zespołem:

1. Ocenimy liczbę narzędzi, które posiadasz na miejscu, w pojazdach i magazynach.     

2. Przeanalizujemy  ukryte koszty - często spowodowane regularnymi naprawami, zagubionymi lub skradzionymi narzędziami, opłatami administracyjnymi i utratą ciągłości prac przez awarie narzędzi.                                                                               

3. Pokażemy jak monitorować produktywność narzędzi i dostosowywać swoje decyzje dzięki znajomości potencjalnych możliwości.                                                                   

4. Odkryjemy narażenie na ryzyko, o których możesz nie być świadomy.                       

5. Zidentyfikujemy możliwość uproszczenia wewnętrznego procesu zarządzania narzędziami, materiałami i certyfikatami.                                                                             

6. Pomożemy ustalić optymalny typ i liczbę narzędzi, których naprawdę potrzebujesz, aby spełnić twoje potrzeby operacyjne i najwyższe standardy bezpieczeństwa.               

7. Opracujemy szczegółowy raport analizy produktywności, pokazujący szczegółowo, gdzie możesz  zwiększyć produktywność i zaoszczędzić koszty.                                     

8. Doradzimy w zakresie  najskuteczniejszeg o sposobu zarządzania zasobami i zgodnością z przepisami, a także pokażemy jak wykorzystać w pełni możliwości Twojego parku narzędzi, aby pomóc Ci osiągnąć cele biznesowe.   

Gotowy, aby rozpocząć?